Prezentarea tezei de doctor în științe fizice cu titlul: „Proprietățile fizice ale structurilor uni- și bidimensionale semiconductoare și compozite” a dlui Vitalie Postolache

Postat 20/07/2018 in categoria Anunturi

Pe data de 30 iulie 2018, ora 15:00, în sala 332, Blocul IV al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 134.01 – Fizica și tehnologia materialelor

în cadrul căreia

dl Vitalie POSTOLACHE,

 va prezenta spre examinare teza de doctor în științe fizice cu titlul:

Proprietățile fizice ale structurilor uni- și bidimensionale semiconductoare și compozite

Conducător științific – dl Ion TIGHINEANU, academician, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice, consultant ştiinţific – dl Veaceslav URSACHI, conferențiar cercetător, doctor habilitat în științe fizico-matematice