Modernizarea cercetării științifice la USM

Postat 24/08/2018 in categoria Noutati

Un nou utilaj performant pentru studiul materialelor avansate – Microscopul de Forţă Atomică (în continuare „AFM” – Atomic Force Microscopy) a ajuns la Universitate! Producător: Park Systems, Model XE7, țara producător – Coreea de Sud (Republica Coreea).

Utilajul permite efectuarea următoarelor măsurători și analize (selectate):

Dimensiuni de scanare 50×50 µm în modurile:

– contact (Contact Mode);

– forța laterală („lateral force”);

– „true” non-contact;

– contact dinamic („tapping”);

– imagistică de fază;

– spectroscopie de forță atomică într-un punct sau o matrice de puncte definită de utilizator;

– mod care permite caracterizarea la nivel nano a proprietăților mecanice (elasticitate, rigiditate, adeziune în timp real și simultan) etc.

AFM-ul este completat cu calculator performant, care permite achiziția de date în modurile de lucru specificate. Software de achiziție și prelucrare a datelor cuprinde un mod automat de lucru, și un mod manual în care utilizatorul controlează direct setările ce preced o măsurătoare, inclusiv: Mod automat de imagistică; Mod manual pentru controlul tuturor funcțiilor și parametrilor pentru baleiajul AFM etc., fiind independent pentru procesarea imagistică, analiză de date și prezentare, precum și permite salvarea datelor într-un format accesibil altor programe de procesare a datelor în unul din limbajele C++, MatLab sau LabView.

De asemenea, Microscopul de Forţă Atomică este de tip modular, având astfel posibilitatea de dezvoltare ulterioară a capacităţilor de cercetare și de upgrade ulterior fără a fi nevoie schimbarea scannerului sau a altei componente ale sistemului de bază cu oricare din următoarele module: Microscopie Magnetica (MFM Magnetic Force Microscopy), Kelvin Probe Microscopy, Microscopie Electrostatică (EFM Electrostatic Force Microscopy), Nanoindentare, Modulare de Forță (FMM), Nanolitografie-SCM (Scanning Capacitance Microscopy), SThM (Scanning Thermal Microscopy), PFM (Piezoresponse Force Microscopy), Celulă Universala (poate fi folosită atât ca celula închisă, cât și deschisă) pentru lucrul în mediul lichid etc.

Vom menționa că AFM-ul este achiziționat în cadrul proiectului „Dezvoltarea infrastructurii centrelor de cercetare ale Universității de Stat din Moldova: Microscopie de forță atomică în caracterizarea materialelor avansate (DICUSM-AFM)”, Director de proiect Dr. conf. Sergiu Vatavu, Apelul de concurs privind „Modernizarea infrastructurii de cercetare pentru facilitarea participării în Programele Europene RESINFRA”, Direcţia strategică 1 – Materiale, Tehnologii și Produse Noi.

Astfel, Microscopul de Forţă Atomică completează lista echipamentului avansat existent de cercetare din cadrul Centrului Regional Interdisciplinar Știinţifico-Educaţional pentru Studiul Materialelor Avansate de la USM, http://carisma.usm.md, listă în care se numără și utilajul performant pentru studiul materialelor prin intermediul cercetării difracției în raze X achiziționat în anul 2016.

În ultimii 5 ani la USM au fost realizate investiții de peste 10 milioane lei pentru modernizarea infrastructurii de cercetare, finanțare obținută prin concurs în cadrul proiectelor științifice naționale și internaționale, dintre care circa 3 milioane lei reprezintă cofinanțarea Universității de Stat din Moldova.

IMG_2633

IMG_2638

IMG_2640

IMG_2646

IMG_2648

IMG_3126

IMG_3130

IMG_3641

IMG_3642

IMG_3644 (1)