Susţinerea tezei de doctor în științe economice „Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar”

Postat 24/08/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice „Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar

Pretendent: Diaconu Tatiana

Conducător: Pascari Ludmila, doctor în științe economice, conferențiar universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.521.03-05

Tema tezei: Eficientizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar

Specialitatea: 521.03 – Economie și management în domeniul de activitate

Data: 05 septembrie 2018

Ora: 1400

Local: MD 2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici, nr. 60 blocul central, bir. 312

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 

 1. Diaconu T. Considerente cu privire la comerţul exterior al Republicii Moldova cu produse agroalimentare. În: Revista ştiinţifică didactică: Economica. 2015, 2(92). p.28-35.
 2. Diaconu T. Analiza-diagnostic a întreprinderilor din sectorul agroalimentar şi performanţele acestora. În: Revistă ştiinţifică didactică: Economica. 2015, 4(94). p. 22-31.
 3. Diaconu T., Mironov S. Sectorul agro-alimentar din Republica Moldova: probleme şi soluţii. În: Studia Universitatis Moldviae, 2017, nr.2(102) p.170-176. (0,62 c.a.).
 4. Diaconu T., Pascari L. Căi de eficientizare a managementului comercial în sectorul agroalimentar. În: Studia Universitatis Moldviae, 2017, Nr.2(102), p.170-176.
 5. Diaconu T., Mironov S. Aspecte conceptuale privind tratarea sistemică a managementului comercial cu produse agroalimentare. În: Revistă ştiinţifică didactică: Economica. 2017, 3 (101). p. 28-38.
 6. Diaconu T, Diagnosticul situaţei comerţului interior cu produse agroalimentare în Republica Moldova şi priorităţi de dezvoltare. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică), 2017, nr.3 (LXXVII), p. 120-128.
 7. Diaconu T. Aprecierea eficienței economice a exportului de produse agroalimentare în Republica Moldova prin aplicarea sistemului complex de indicatori. În: Conf. Şt. Internaț. „Inovaţii, performanţă şi competitivitate în sectorul financiar”, Chișinău: CEP USM, 2015, p. 239-245.
 8. Diaconu T. Analiza funcţiilor managementului comercial în întreprinderile din sectorul agroalimentar. În: Şt. Internaț. „Paradigme moderne ale economiei și antreprenoriatului inovativ”, Chișinău: CEP USM, 2017, p. 86-92.
 9. Diaconu T. The analysis of the agro-food sector trade of the Republic of Moldova and the European Union: possibilities and limits. In: Şt. Internaț. „Agriculture for Life, Life for Agriculture” București, UASVMB., 2015, p. 105-110.
 10. Diaconu T. Sustainable development and food security in the context of agro-food sector of moldova’s integration into the European Union. In: Şt. Internaț. „Agriculture for Life, Life for Agriculture” București, UASVMB., 2015, p. 99-104.

 

 

Rezumatul tezei

 

 1. Problematica abordată: este analizat managementul comercial în sectorul agro-alimentar din Repubica Moldova, ceea ce a permis identificarea problemelor producătorilor autohtoni în procesul de comercializare a produselor agroalimentare atât pe plan intern cât și extern, fapt care a determinat necesitatea abordării sistemice a managementului comercial conducând la elaborarea algoritmului de eficientizare a acestuia.
 2. Conţinutul de bază al tezei:teza este constituită din introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 229 de surse, 10 anexe, 156 pagini de text de bază. În teză sunt abordate delimitările conceptuale ale comerţului, politicile comerciale, indicatorii specifici evaluării activității comerciale şi prezentarea aspectelor conceptuale privind dezvoltarea managementului comercial. De asemenea este analizat comerţul interior şi exterior cu produse agroalimentare, sunt derminați indicatorii de eficientizare a sectorului agro-alimentar al Republicii Moldova, precum și diagnosticarea în baza unui sondaj a problemelor cu care se confruntă la ora actuală întreprinderile din sectorul agro-alimentar ce ţin de managementul comercializării produselor agroalimentare atât pe plan intern, cât şi extern. În scopul soluţionării problemelor identificate din sondajul realizat, a fost elaborat un algoritm de eficientizare a managementului comercial prin prisma căruia se va dezvolta potențialul de export al sectorului agro-alimentar.
 3. Principalele rezultate obţinute:completarea demersului teoretic cu privire la „managementul comercial”, „managementul comercial în sectorul agro-alimentar”, „managementul comercial intern”, „managementul comercial internațional”, „managementul comercial la nivel macro- și microeconomic”, „managementul comercial în sfera producției”, „managementul comercial în sfera serviciilor”, „managementul comercial în sfera circulației bunurilor”și stabilirea criteriilor de clasificare a managementului comercial; elaborarea algoritmului privind eficentizarea managementului comercial în sectorul agro-alimentar prin abordarea sistemică a sectorului agro-alimentar; sistematizarea indicatorilor de evaluare a eficienţei managementului comercial în sectorul agro-alimentar, aplicaţi la nivel macro- mezo – şi microeconomic; elaborarea modelului econometric multifactorial al variației exportului de produse agroalimentare, în vederea optimizării gestiunii și fundamentării strategiilor economice și comerciale atât la nivel de întreprindere, cât și la nivel de sector; elaborarea recomandărilor cu privire la eficientizarea managementului comercial cu produse agroalimentare în Republica Moldova