Mesaj de felicitare către Ziua Cunoştinţelor Onorată comunitate universitară! Stimaţi colegi! Dragi tineri studioşi!

Postat 3/09/2018 in categoria Noutati

Acum, când “orgolioasa căldură”, la propriu şi figurat trăită într-un mediu universitar anul împrejur, a cedat unor noi trăiri de început nu doar de anotimp, ci şi de an academic, emoţiile s-au declanşat pe nou, mobilizându-ne pe fiecare în parte să ne determinăm în amplasarea accentelor. Sunt emoţiile pozitive ale revigorării, universitatea fiind acel stup de albine cu spaţiul energizant în care produsul final – pregătirea tinerilor specialişti de înaltă calificare în toate domeniile–  este convingerea noastră dintotdeauna că facem tot ce este cu putinţă pentru a contribui la remodelarea spre bine a societăţii, asigurându-i un viitor prosper.

Da, dragi tineri studioşi ai anului I, pentru că acest mesaj este adresat cu prisosinţă domniilor voastre ţin să menţionez: astăzi sunteţi acea sămânţă încolţită în sol fertil, iar mâine– roadele bogate ale acestuia, reflectate prin acumulare de cunoştinţe, obţinere a performanţelor profesionale şi aplicarea lor în domeniile ulterior profesate. Aşadar, bine aţi sosit la Universitatea de Stat din Moldova şi să vă fie binecuvântată clipa când aţi decis să alegeţi una dintre cele mai prestigioase universităţi, recunoscută  nu doar în plan naţional, ci şi în cel internaţional. Asigurându-vă de alegerea corectă, asemenea unui părinte spiritual, vă îndemn să păşiţi curajos, cu braţele deschise ale sufletului şi cugetului în întâmpinarea viitorului dumneavoastră, acest prag al unui nou coridor semnificativ al vieţii  care se numeşte  Universitatea de Stat din Moldova şi în care vă veţi simţi  motivaţi să asimilaţi profund şi să deveniţi  dumneavoastră înşivă – cu înalt profesionalism, inteligenţă sclipitoare apreciate de contemporani la justa valoare, dar şi cu bucuria de a trăi cu adevărat sentimentul de fericire.

Dragi studenţi! Astăzi, adresându-vă sincere felicitări pentru performanțele dumneavoastră obținute, angajarea într-o competiție acerbă – obţinerea unor cunoştinţe temeinice –  eu vă doresc ca prin mari eforturi, dar cu mai puţine greutăţi să obţineţi tot ce preconizaţi, reţinând ceva foarte important: dacă misiunea profesorului universitar este cea  de transmitere a cunoştinţelor, cea a dvs, a tineretului studios, la fel de valoroasă, rămâne a fi implementarea acestor cunoştinţele obţinute, valorificarea la justa valoare şi îmbogăţirea lor pe parcursul întregii vieţi.

Stimați colegi! În fiecare an, Ziua Cunoştinţelor într-o instituţie universitară ne obligă să ne reconsiderăm activităţile, să identificăm anumite stringenţe ce ne-ar marca în dorinţa de a schimba ceva prin anumite efortuiri care ar bucura prin reuşitele scontate. Apreciez profesionalismul ştiinţifico-didactic, competenţa dvs, aportul la menţinerea imaginii USM pe arena naţională şi internaţională, dar să nu uităm: educaţia prin muncă, respectul față de valori și față de oamenii de valoare conturează OMUL cu majusculă. Susţin mereu ideea şi vă îndemn să ne consolidăm în materializarea ei continuă: inteligența, moralitatea, corectitudinea și dragostea față de neam se poate dezvolta numai prin educație, disciplină, curaj și voință. Nu inteligență, ci lipsa simțului moral poate aduce la prăbușirea societății moldovenești. Rămâne să luăm o atitudine angajantă, să ne ascultăm şi să ne auzim reciproc.

Vă doresc tuturor multă sănătate, succese şi noi realizări, prosperitate, iniţiative, o atmosferă creatoare pentru a promova şi în continuare cultura calităţii, cultura învăţării, cultura creativităţii etc. întru autodeterminare şi prosperare continuă a UNIVERSITĂŢII DE STAT DIN MOLDOVA!

 

Rector USM Gheorghe Ciocanu, doctor habilitat, profesor universitar