Susţinerea tezei de doctor în istorie “Constituirea și activitatea Parlamentului României în anii 1990-2008”

Postat 4/09/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în istorie “Constituirea și activitatea Parlamentului României în anii 1990-2008”

Pretendent: Piroșca Alina

Conducător ştiinţific: Solomon Constantin, doctor habilitat în politologie, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat: D 30. 611. 02 – 01 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Constituirea și activitatea Parlamentului României în anii 1990-2008

Specialitatea: 611.02 – Istoria românilor (pe perioade)

Data: 14 septembrie 2018

Ora: 15.00

Local: MD-2009, Republica Moldova, or. Chişinău, str. A. Mateevici, nr.60, blocul IV USM, aud. 222

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Piroșca A. Colaborarea interparlamentară dintre România și Republica Moldova (1991-2001). În: Scientific and Technical Bulletin. Arad: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, 2009, nr.15. p. 98-107.
 2. Piroșca A. Mecanismul funcționării Parlamentului României. În: Studia Universitatis. Chișinău: USM, 2010, nr. 10. p. 24-31.
 3. Piroșca A. The importance of political culture in post-communist Romania. În: Agora. Arad: Univ. „Aurel Vlaicu”, 2011, nr.1. p. 82-87.
 4. Piroșca A. Alegerile parlamentare în România (1990- 2004). În: Convergențe spirituale Iași-Chișinău. Iași: Liga Culturală Română, 2011, nr. 2. p. 74-80.
 5. Piroșca A. Parlamentul României și opoziţia parlamentara. În: Istorie și Politică, Chișinău: ULIM, 2011, nr. 2, p. 116-122.
 6. Piroșca A. Colaborarea şi aprofundarea relaţiilor interparlamentare. În: Istorie şi politică. Chișinău: ULIM, 2012, nr. 2, p. 172-186.
 7. Solomon C., Piroșca A. Alegerile parlamentare din Republica Moldova şi România. În: MOLDOSCOPIE (Probleme de analiză politică) Nr. 3(LVIII), Chișinău, 2012, p.106-128.
 8. Solomon C., Piroșca A. Evoluția parlamentarismului în România. În: Revista de Filosofie, Sociologie și Științe Politice, nr. 3 (172), Chișinău, 2016, p. 52-64.
 9. Piroșca A. Activitatea Parlamentului în contextul aderării României la Uniunea Europeană. În: Materialele Conferinței Interuniversitare Integrarea europeană și filosofia româna: cazul Al. S. Sturza. Chișinău: USM, mai 2009, p. 192-197.
 10. Piroșca A. Alegerile parlamentare din anul 1992 în România. În: Rezumatele comunicărilor la Conferința științifică a masteranzilor și doctoranzilor Cercetare și inovare-perspective de evoluție și integrare europeană. Chișinău: USM, septembrie 2009, p. 33-34.
 11. Piroșca A. Sistemul electoral din Romania. În: Rezumatele comunicărilor la Conferința științifică Dezvoltarea cercetării științifice, promovarea și cultivarea creativității și inovării în procesul instruirii academice. Chișinău: USM, mai 2010, p. 58-59.
 12. Piroșca A. Aspecte ale alegerilor parlamentare în România (1990-2008). În: Materialele Conferinței Internaționale Integrarea europeană și tradițiile românești: de la Al. S. Sturza la Em. Cioran. Chișinău: USM, mai 2011, p. 276-286.
 13. Piroșca A. Opoziția în Parlamentul României (2000-2004). În: Rezumatele comunicărilor la Conferința științifică cu participare internațională Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare. Chișinău: USM, septembrie 2011, p. 33-35;
 14. Piroșca A. Alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2008 din România. În: Rezumatele comunicărilor la Conferința științifică cu participare internațională Interferențe universitare- integrare prin cercetare și inovare. Chișinău: USM, septembrie 2012, p. 66-68.
 15. Solomon C., Piroșca A. Alegerile parlamentare în România. În: Rezumatele comunicărilor Conferinței științifice cu participare internațională Interferențe universitare-integrare prin cercetare și inovare. Chișinău: USM, septembrie 2013, p. 242-245.
 16. Solomon C., Piroșca A. Aspecte istoriografice privind constituirea şi activitatea Parlamentului României. În: „Impactul politicii externe asupra interesului național. Materialele Conferinței științifico-practice internaționale”, 15 mai 2015, Chișinău, IRIM, 2015, p. 103-115.

 

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată:

Autorul analizează viziunile conceptuale cuprinzătoare asupra constituirii și activității Parlamentului României în anii 1990-2008, evidențiează particularitățile, problemele, tendințele și perspectivele în activitatea Legislativului, precum și elaborează anumite concluzii și, mai ales, unele recomandări utile întru eficientizarea activității acestuia.

 1. Conţinutul de bază al tezei:

În prezenta lucrare autorul realizează un studiu istoriografic și documentar al elaborărilor științifice la temă, demers necesar pentru a cunoaște și înțelege adecvat constituirea și activitatea Parlamentului României; definește reperele teoretico-metodologice de cercetare a funcționării Legislativului; examinează legislația electorală ca o bază politico-juridică a constituirii Parlamentului; cercetează alegerile parlamentare; analizează constituirea și evoluția structural-funcțională a Legislativului; abordează evoluția legislativă a Parlamentului și a controlului parlamentar; elucidează activitatea Parlamentului în domeniul politicii externe și securității internaționale.

 1. Principalele rezultate obţinute

În rezultatul investigației a fost elaborat un cadru conceptual- teoretic de analiză a constituirii și activității Parlamentului României; a fost determinat locul și rolul Parlamentului în elaborarea legislației și a realizării controlului parlamentar, a activității în domeniul politicii externe și a impactului activității acestuia asupra proceselor social-economice și politice din societate, precum și a realizării obiectivelor de politică externă și de securitate internațională.