Susţinerea tezei de doctor în drept ”Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii”

Postat 6/09/2018 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în drept ”Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii”

 

Pretendent: Purici Svetlana

Conducător științific: Golubenco Gheorghe, conferențiar universitar, doctor în drept

Consiliul ştiinţific specializat: D 30.554.04-03 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii

Specialitatea: 554.04 – Criminalistică, expertiză judiciară, investigații operative

Data: 15 septembrie 2018

Ora: 10:00

Local: MD-2009, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Mateevici 60, bloc IV, sala 222

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

 1. Purici S., Metodica cercetării infracțiunilor din domeniul informaticii. Monografie, Chișinău: CEP USM. 2018, 221 p.
 2. Purici S., Modelul și caracteristica criminalistică ale infracțiunilor informatice și din domeniul telecomunicațiilor, Conferința Științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 09-10 noiembrie, 2017, Rezumate ale comunicărilor, Științe Juridice, CEP USM, Chișinău 2017, pag. 248.
 3. Purici S., Purici D., Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic, Conferința Științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 09-10 noiembrie, 2017, Rezumate ale comunicărilor, Științe Juridice, CEP USM, Chișinău 2017, pag. 233.
 4. Purici S., Gheorghiță M., Măsuri tactice și strategice de depășire a obstacolelor care împiedică buna desfășurare a investigării infracțiunilor informatice, Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Sociale, Nr. 8(108), CEP USM, Chișinău, 2017, p. 146.
 5. Purici S., In dubio pro reo: Apărarea Cal Troian în cauzele de criminalitate informatică, Revista Penalmente/Relevant, Universitatea „Nicolae Titulescu”, București, decembrie 2016, nr. 2/2016, pag.166-172 http://www.revista.penalmente.ro/wp-content/uploads/2016/12/@Svetlana-Purici-In-dubio-pro-reo-ap%C4%83rarea-de-tip-cal-troian.pdf http://www.revista.penalmente.ro/category/nr2-2016
 6. Purici S., Analiza criminalistică preliminară în cadrul efectuării operațiunilor frauduloase de plată on-line, Conferința Științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 28-29 septembrie, 2016, Rezumate ale comunicărilor, Științe Juridice, Volumul I, CEP USM, Chișinău 2016, pag. 223-227.
 7. Purici S., Golubenco Gh., Etapa alegerii produsului sau serviciului în cadrul investigațiilor preliminare în cazul operațiunilor frauduloase de plată electronică, Conferința Științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 28-29 septembrie, 2016, Rezumate ale comunicărilor, Științe Juridice, Volumul I, CEP USM, Chișinău 2016, pag. 219-223.
 8. Purici S., Driga C., Fighting the classical crime-scene assumptions. Critical aspects în establishing the crime-scene perimeter în computer-based evidence cases, A 10-a Conferință Științifică Internațională „Provocările Societății Cunoașterii/CKS-Challenges of the Knowledge Society”, 20-21 mai, 2016, organizată de Universitatea „Nicolae Titulescu” din București, Revista Challenges of the Knowledge Society. Criminal Law, Universitatea „Nicolae Titulescu”, București, pag. 50-54, http://cks.univnt.ro/cks_2016_archive/cks_2016_articles.html
 9. Purici S., Purici D., Driga C., Particularitățile investigațiilor preliminare online în cazul infracțiunilor cibernetice, Материалы Международной (заочной) молодежной научно-практической конференции под общей редакцией А.И. Вострецова, НАУКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (SCIENCE IN THE MODERN WORLD), november, 10, 2015, Chișinău, Diploma de gradul II, научное (непериодическое) электронное издание, Editura „Liceul”, Издательство „Мир науки”, 2015, УДК 001, ББК 72, pag. 244-261.
 10. Purici S., Specificul activității speciale de investigații și acțiunii de urmărire penală întreprinse pentru administrarea probelor la cercetarea crimelor cibernetice, Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Sociale, Nr. 11, CEP USM, Chișinău, ISSN 1814-3199, 2015, p.120.
 11. Purici S., Particularitățile problemelor care urmează a fi soluționate în cadrul investigării criminalistice a infracțiunilor informatice, Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Sociale, Nr. 8(88), CEP USM, Chișinău, ISSN 1814-319, 2015, p.144.
 12. Purici S., Bune practici internaționale cu privire la investigarea infracțiunilor informatice, Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe Sociale, Nr. 3(83), CEP USM, Chișinău, 2015, p.162.

 

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată

Constă în fundamentarea științifică a cercetării metodicii de investigare a infracțiunilor informatice prin prisma legii procesual penale și practicii judiciare, fapt de natură să contribuie la sporirea ansamblului preventiv și de combatere a infracțiunilor din domeniul informaticii. Lucrarea scoate în evidență mijloacele utilizate la conservarea, fixarea și ridicarea materialelor de probă, caracterizează particularitățile metodice și tehnicile aplicate la efectuarea cercetării criminalistice a infracțiunilor informatice.

 1. Conţinutul de bază al tezei

Au fost reliefate modelul și caracteristica criminalistică ale infracțiunilor cibernetice. Au fost puse în evidență situațiile tipice de urmărire penală și versiunile criminalistice privind investigarea infracțiunilor informatice. O secțiune aparte ocupă măsurile tactice și strategice de depășire a obstacolelor care împiedică buna desfășurare a investigării infracțiunilor informatice. A fost dedicat analizei particularitățile tactice de efectuarea a acțiunilor inițiale și ulterioare de urmărire penală, precum audierea persoanelor implicate în cauzele investigate, cercetarea la fața locului, percheziția, ridicarea și conservarea datelor informatice. Un loc aparte in acest studiu l-a reprezentat expertiza și constatarea tehnico-științifică, precum și măsurile speciale de investigații efectuate în cazurile infracțiunilor cibernetice.

 1. Principalele rezultate obţinute

Cercetările realizate au dus la elaborarea unui concept propriu asupra metodicii de investigare a infracțiunilor din domeniul informaticii. Sunt abordate diverse reguli generale și speciale referitoare la administrarea probatoriului în cauzele de criminalitate informatică pe care trebuie să le respecte organul de urmărire penală, recomandări de bază pe care acesta urmează să le ia în considerație, valabile pentru acțiunile de urmărire penală efectuate în cadrul investigării infracțiunilor informatice. În acest sens au fost propuse proiecte de modificare a legislației în domeniu în vederea aplicării în practică a recomandărilor metodice cu privire la cercetarea infracțiunilor informatice, a altor infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informatice, precum și la colectarea probelor electronice, indiferent de categoria infracțiunii.