O nouă reuniune la USM în cadrul proiectului Erasmus+ eDrone

Postat 10/09/2018 in categoria Noutati

Vineri, 7 septembrie 2018, la Universitatea de Stat din Moldova (USM) a avut loc o reuniune în cadrul proiectului Erasmus+ eDrone 574090-EPP-1-2016-1-ITEPPKA2-CBHE-JP. Reuniunea s-a desfășurat la  Oficiul de Educație pentru Drone – Office for Education for Drones (OED), echipat cu tehnică modernă de studiu pentru pilotarea dronelor și de cercetare cu aplicarea UAV. OED-ul a fost deschis la 4 iunie 2018 în cadrul acestui proiect cofinanțat de Comisia Europeana prin Programul Erasmus+ KA2 Capacity Building începând cu 15 octombrie 2016 pe o perioada de 3 ani și este implementat de un consorțiu constituit din 17 instituții din 8 țări. Coordonatorul UE al proiectului este profesorul Pasquale Daponte (Unisannio, Italia).

 

Echipele de proiect din Republica Moldova au discutat aspecte curente de implementare a proiectului, precum și de organizare a practicii de specialitate în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2018 la Université d’Evry din Franța. În particular, s-a decis și repartizarea cursurilor între partenerii de proiect.

 

Course Teacher MD Partner EU Partner / supervisor
C1. Drone architecture Natalia Nedeoglo

Corneliu Rotaru

MSU UNIEVRY
C2. Drone avionics Veaceslav Sprincean MSU MUT
C3. Drones equipment for measurement and monitoring Valeriu Seinic SAUM UNIGAL
C4. Drone piloting Anton Danici CAA B4ENG
C5. Processing of measurement data Valeriu Seinic SAUM UNISANNIO
C6. Laws and regulations Ion Corcimari

Eugenia Cebotaru

Constantin Vozian

ACAPOL

APA

 

ASUVS
C7. Drone Maintenance Anton Danici CAA ASUVS
C8. Civil applications Ion Corcimari

Eugenia Cebotaru

Constantin Vozian

Veaceslav Sprincean

Valeriu Seinic

ACAPOL

APA

CAA

MSU

SAUM

UNIGAL

 

Programul de recalificare profesională vizează formarea unor profesioniști specializați în domeniul general de studii 071 Inginerie și activități inginerești, domeniul de formare profesională 0710 Inginerie și management, Specialitatea 0710.1 Inginerie și management pe ramuri. Obiectivul general al programului de recalificare profesională îl constituie formarea teoretică și aplicativă în domeniul profesional ce i-ar permite formarea competențelor necesare unui specialist în inginerie, în special legat de pilotarea, mentenanța și reglementarea dronelor. Programul presupune formarea următoarelor competențe specifice la specialitatea 0710.1 Inginerie şi management pe ramuri:

 • cunoașterea cadrului legislativ, al obligațiilor funcționale ale specialiștilor din domeniul educației pentru drone;
 • cunoașterea tehnologiei dronelor, inclusiv arhitectura, avionica dronelor, utilizarea echipamentelor pentru măsurători și monitorizare, mentenanța dronelor;
 • aplicarea tehnicilor de transmitere și prelucrare a datelor recepționate de drone;
 • cunoașterea reglementărilor juridice cu privire la activitățile legate de drone;
 • cunoașterea aplicațiilor dronelor în diverse ramuri ale economiei;
 • identificarea noilor domenii de aplicare civilă a dronelor;
 • prestarea calitativă a serviciilor de Educație pentru drone;
 • utilizarea soft-urilor specializate pentru studierea tehnologiei, mentenanței, arhitecturii și pilotării dronelor;
 • utilizarea tehnologiilor moderne pentru formarea în domeniul dronelor;
 • utilizarea echipamentului specializat din Oficiul de Educație pentru Drone și Laboratorul de robotică (Birou 429, Bloc de studii 4 al USM);
 • autoevaluarea activități din perspectiva funcțiilor de serviciu ocupat în domeniul profesional;
 • aplicarea cunoștințelor teoretice în efectuarea activităților aplicative;
 • realizarea cercetărilor aplicative în domeniul tehnologiei, aplicării și reglementării dronelor.

Coordonator național al proiectului este Universitatea de Stat din Moldova. USM posedă o baza materială şi didactică necesară pregătirii specialiștilor în domeniul dat în cadrul implementării începând cu anul 2017 a proiectului Erasmus+ „Educație pentru Drone”. La Universitatea de Stat din Moldova, cu suportul proiectului „eDrone„ a fost recent creat Oficiul de Educație pentru Drone, dotat cu echipamentul modern necesar pentru desfășurarea cursurilor și a lecțiilor practice realizate în perioada 4 iunie – 15 iulie 2018 de specialiști de înaltă calificare din statele UE, partenere în proiectul „eDrone” – Italia, România, Franța și Polonia. La instituțiile din UE și este realizat stagiul respectiv de practică al participanților la cursurile de recalificare profesională în domeniul dronelor.

IMG_2665

Pagina web oficiala a proiectului eDrone este http://www.edrone.unisannio.it/.