Universitari, laureați ai Concursului Național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”

Postat 12/09/2018 in categoria Noutati

Ana Tarnovschi și Radu Buzatu, doctoranzi ai Universității de Stat din Moldova, au devenit laureați ai Concursului Național „Teza de doctorat de excelență a anului 2017”, ediția a 8-a, care s-a desfășurat pe data de 7 septembrie 2018 sub egida Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Educației și Cercetare.

Ana Tarnovschi, autoarea tezei de doctor în psihologie cu tema  „Particularitățile psihologice ale personalității copilului cu maladii respiratorii cronice”, la specialitatea 511.01 – Psihologie generală, conducător ştiinţific – Bucun Nicolae, doctor habilitat, profesor universitar, a obținut diploma de Teză de doctor de excelență de gradul I, în domeniul Științelor socio-umane, iar teza de doctor în ştiinţe matematice „Acoperirea cu mulţimi d-convexe a grafurilor neorientate”, elaborată de către Radu Buzatu, la specialitatea 112.03. Cibernetică matematică şi cercetări operaţionale, conducător ştiinţific – Cataranciuc Sergiu, doctor habilitat, profesor universitar, a fost desemnată Teză de doctor de excelență de gradul III, în domeniul Științelor reale și tehnice.

În cadrul concursului din anul curent au fost înaintate de către comisiile de experţi pe ramuri știinţifice 30 de teze: 7 teze de doctor habilitat și 23 de teze de doctor.