În conformitate cu pct. 26 din Regulamentul cu privire la modul de alegere a rectorului USM, electorii au dreptul să verifice înscrierea în lista electorală pentru alegerea rectorului USM.  În acest sens, electorii se pot adresa la Secția Resurse Umane a USM, între 18 noiembrie – 7 decembrie 2020, între orele 09:00 -15:00.

În conformitate cu pct. 28 al Regulamentul cu privire la modul de alegere a rectorului USMlista electorală a membrilor comunității academice cu drept de vot aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a USM la 16 noiembrie 2020 include personalul titular științifico-didactic, științific și didactic, precum și reprezentanții studenților din senatul USM și din consiliile facultăților.