BURSE DE EXCELENȚĂ PENTRU STUDENȚII-DOCTORANZI, EDIȚIA 2018

Postat 26/09/2018 in categoria Announcements

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a anunțat concursul pentru Bursa de excelență a Guvernului și Bursa nominală (pe domenii) pentru studenții-doctoranzi cu frecvență la zi.

Dosarele de participare vor fi prezentate până pe 8 octombrie 2018 la Consiliul Științific al USM (birou 128/bloc 4). Ele vor cuprinde: fișa de evidență; extrasul din fișa academică privind realizarea programului de pregătire avansată și a programelor de cercetare științifică, cu indicarea numărului de credite transferabile obținute; copiile lucrărilor publicate, a brevetelor de invenții, ale materialelor ce confirmă participarea la manifestări științifice și proiecte de cercetare; copia buletinului de identate; decizia argumentată a Consiliului Școlii Doctorale; demersul Consiliului Științific al USM.