CÎȘTIGĂTORII EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019

Postat 1/10/2018 in categoria Noutati

CÎȘTIGĂTORII EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019

Întreprinderea cu Capital Străin de Microfinanțare „EASY CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată anunță despre acordarea Bursei de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP beneficiarilor – Studenților Facultății de Drept USM. În parteneriat cu Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Întreprinderea cu Capital Străin de Microfinanțare „EASY CREDIT” Societate cu Răspundere Limitată a instituit pentru anul academic 2018-2019, a cîte 2 burse de merit anuale, în mărime de 200 (două sute) EURO lunar pentru studenții din cadrul Facultății de Drept, USM. Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP se va acorda anual! Dosarul de participare la concurs trebuia să includă setul de acte menționat în REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019. Toate condițiile și actele necesare pentru a participa la CONCURS au fost publicate pe pagina web:

  • EASY CREDIT (www.ecredit.md)
  • Universității de Stat din Moldova (www.drept.usm.md), pe panourile unformative din incinta Facultății de Drept din cadrul USM

Toate dosarele de participare la selecție au fost examinate de către angajații Întreprinderii cu Capital Străin de Microfinanțare “Easy Credit” Societate cu Răspundere Limitată, din cadrul Departamentului Juridic și Recuperare Datorii, Departamentului Financiar, Departamentului Credite, Serviciului Resurse Umane care au propus candidaturile selectate directorului ÎCSM „Easy Credit” SRL. Beneficiarii Bursei de Merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP din cadrul USM. o    Corneliu DONI- student laFacultatea de DREPT o    Valeria URSU- studentă laFacultatea de DREPT Lista beneficiarilor este publicată pe site-ul ÎCSM Easy Credit SRL – www.ecredit.md, precum și pe site-ul și panourile informative ale Facultății de Drept din cadrul USM. Beneficiarii selectați au încheiat cu ÎCSM Easy Credit SRL un Contract de Sponsorizare. AVANTAJELE Beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP:

  • Efectuarea oricărui tip depracticăde specialitate în cadrul ÎCSM Easy Credit SRL
  • Solicitarea asistenței angajaților Departamentului Juridic, Departamentului Financiar, Departamentului Credite din cadrul ÎCSM Easy Credit SRL în activitatea sa de student, inclusiv asistență tehnică și date statistice
  • Solicitarea achitării Bursei de merit înnumerar
  • Distribuirea bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP laachitarea contractuluipentru studiile universitare, în beneficiul USM
  • Înmînarea solemnă și mediatizată a Diplomei BURSA de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019
  • Angajarea în mod prioritar, în conformitate cu disponibilitatea funcțiilor vacante, în cadrul Î.C.S.M. Easy Credit S.R.L.

Încurajăm, toți studenții care sunt eligibili condițiilor expuse în REGULAMENT privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP să aplice!!! ȘANSELE de a deveni CÎȘTIGĂTOR EASY CREDIT SCHOLARSHIP sunt EGALE pentru TOȚI aplicanții. Vă dorim succese mari la învățătură Conform datelor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, ÎCSM Easy Credit SRL, este Lider pe piața organizațiilor de microfinanțare din Republica Moldova, fapt ce se datorează încrederii clienților noștri și a unei munci asidue a Echipei ÎCSM Easy Credit SRL. N.B. pentru a face cunoștință cu Posturile Vacante, accesează: ↆ (http://ecredit.md/posturi-vacante/)1