De azi la USM a început depunerea dosarelor pentru studiile de doctorat în anul universitar 2018/2019

Postat 1/10/2018 in categoria Anunturi

ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada 1 – 12 octombrie 2018 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau pe www.usm.md.

ADMITEREA la studiile superioare de doctorat la USM se desfășoară la 11 Școli Doctorale autorizate în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova, aprobată de Senatul USM în ședința din 3 aprilie 2018. Programele de doctorat la USM sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii. În rezultatul competiției proiectelor de granturi doctorale, organizată de Ministerul Educației,Culturii și Cercetării, USM i s-au alocat 62  de  locuri cu finanțare de la bugetul de stat (Ordin nr.1382 din 14 septembrie 2018  al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019).

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 15-19 octombrie 2018. Perioada de contestare este 22-23 octombrie 2018.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 25-26 octombrie 2018. Studiile încep la 1 noiembrie 2018.