Vizita delegației Universității din București la USM

Postat 29/09/2018 in categoria Noutati

Universitatea de Stat din Moldova a găzduit în ziua de 24 septembrie 2018 vizita delegaţiei Universităţii Bucureşti (România) condusă de prof. univ., dr., membru corespondent al Academiei Române Mircea Dumitru (rectorul Universităţii Bucureşti) din care făceau parte Sorin Costreie, conf. univ. dr., prorector Relaţii Internaţionale şi Relaţia cu Studenţii, Romulus Brâncoveanu, prof. univ. dr., decanul Facultăţii de Filozofie, Viorel Vizureanu, prof. univ. dr., prodecanul Facultăţii de Filozofie şi Lilian Ciachir, coordonator Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale şi interreligioase.

Vizita a demarat cu întâlnirea conducerii USM cu oaspeţii de la Universitatea din  Bucureşti la care au participat rectorul USM, prof. univ., dr. hab. Gheorghe Ciocanu, prorectorul pentru activitatea ştiinţifică, prof. univ., dr. hab. Florentin Paladi, prorectorul pentru activitatea didactică prof. univ., dr. hab. Otilia Dandara, prorectorul pentru relaţii internaţionale conf. univ., dr. Angela Niculiţă. S-au discutat realităţile, perspectivele şi posibilităţile de colaborare între cele două centre universitare de prestigiu din România şi Republica Moldova, fiind identificate oportunităţi ale unor proiecte comune în varia domenii de activitate. După care în Sala Senatului USM, rectorul Universităţii Bucureşti prof. univ. Mircea Dumitru a prezentat cu o înaltă ţinută ştiinţifică o prelegere publică cu genericul „Noi perspective asupra compoziţionalităţii semnificaţiei: Relaţionismul semantic”. Auditoriul compus din studenţi şi profesori de la Facultăţile de Istorie şi Filosofie, Litere, Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială a primit o lecţie profund intelectuală privind logica filosofică, logica simbolică, filosofia gândirii şi a limbajului fortificată cu demersuri istorice şi matematice.

Evenimentul a continuat la Facultatea de Istorie şi Filozofie, în sediul Muzeului de antichităţi „Tudor Adnăut”, unde decanul facultăţii dr. conf. univ. Sergiu Matveev a moderat o Masă rotundă cu genericul „Să înţelegem societatea de azi: proiecţii istorice şi teme filosofice”. La eveniment, în prezenta studenţilor şi a profesorilor facultăţii, au fost prezentate mai multe comunicări care vizau tematica Centenarului şi a locului şi rolului  Universităţii în societatea contemporană: dr. hab., prof. univ. Pavel Cocârlă: “Pavel Cocârlă – deputat în Sfatul Ţării”, dr., conf. univ. Virgil Pâslariuc: “Anul 1918 în istoria Basarabiei”, dr., lector univ. Ion Xenofontov: “Personalităţi marcante ale Marii Uniri”, dr. hab., prof. univ. Eudochia Saharneanu: “Filosofia despre bunele practici de coabitare socială”, dr., conf. univ. Eugenia Bogatu: “Pragmatismul reflexiv: sensuri şi valenţe aplicative”, dr., conf. univ. Dumitru Dodul: “Dialogul dintre civilizaţii în contextul globalizării: faţete ideologice şi mutaţii culturale”, prof. univ. dr. Mircea Dumitru: “Valori morale si valori epistemice: convergenţe si divergente intre etica si epistemologie”, prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu: “Universitate, filosofie, tehnologie”, Sorin Costreie, conf. univ. dr.:  “Relaţia Societate-Universitate”, prof. univ. dr. Viorel Vizureanu: “Relevanţa noţiunii de glocalizare pentru descrierea societăţii contemporane”. La finalul Mesei rotunde decanii Facultăţii de Istorie si Filozofie USM dr. conf. univ. Sergiu Matveev şi a Facultăţii de Filozofie UB prof. univ. dr. Romulus Brâncoveanu au semnat un acord de colaborare între facultăţi pe un termen nelimitat.

După amiaza zilei a fost dedicată deplasării delegaţiei de la Universitatea din Bucureşti la facultăţile de Matematică şi Informatică, Fizică şi Inginerie unde au fost vizitate cele mai moderne laboratoare ale USM, însoţite de discuţii cu diverşi cercetători care activează în ele. În dimineaţa zilei de 25 septembrie a fost realizată o şedinţă comună cu Departamentul de Filozofie şi Antropologie a Facultăţii de Istorie şi Filosofie. În toate aceste cazuri s-au identificat oportunităţi de colaborare prin realizarea proiectelor comunie, susţinerea reciprocă a mobilităţii profesorilor şi studenţilor etc.

1

2

3

4

5

6

7

8