CONCURSUL PROIECTELOR DIN CADRUL PROGRAMELOR DE POSTDOCTORAT FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU ANUL ACADEMIC 2018-2019

Postat 5/10/2018 in categoria Announcements

Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (ANCD) a lansat Concursul proiectelor din cadrul programelor de postdoctorat finanțate de la bugetul de stat pentru anul academic 2018-2019.  Depunerea propunerilor de proiecte se va desfășura în perioada 1-21 octombrie 2018.

Finanțarea de la bugetul de stat constituie suma planificată la USM pentru anii 2018-2019, conform Planului de admitere la postdoctorat pentru anul academic 2018-2019, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 876 din 05.09.2018.

Instituția cu activitate de postdoctorat Cifrul și denumirea specialității științifice Numărul de locuri
buget contract
Universitatea de Stat din Moldova 552.04. Drept funciar și al mediului 1
553.03. Drept procesual civil 1
571.01. Jurnalism și procese mediatice 1
611.02. Istoria românilor (pe perioade) 1
611.03. Istoria universală (pe perioade) 1
621.04. Lexicologie şi lexicografie; terminologie şi limbaje specializate;  traductologie (cu specificarea limbii, după caz) 1
621.05. Semiotică; semantică; pragmatică (cu specificarea limbii, după caz) 1
622.02. Literatura universală și comparată 1

Pentru a participa la concurs,  pretendenții la programele de postdoctorat  își vor pregăti dosarele conform prevederilor din art. 13 al Regulamentului instituțional de organizare și desfășurare a programelor de postdoctorat și compartimentului 4(1) al Apelului de concurs al ANCD.

Dosarele vor fi depuse la Biroul Studii Doctorale a l USM (bloc4, birou 128) până la data de 18 octombrie 2018.  Consiliul Științific al USM le va examina în perioada 18-21 octombrie 2018.

N.B. Dosarele vor cuprinde  Formularul-tip al propunerii de proiect.  Acesta se completează on-line în limba română (după aprobarea candidaturii de către Consiliul Științific) pe pagina web oficială a ANCD la rubrica ”Înregistrează propunerea” (http://intranet.acd.asm.md/coordinator/register) .

Urmare completării propunerii, proiectul va fi extras din sistemul on-line (http://ancd.gov.md) imprimat,  semnat şi ştampilat de conducătorul organizației, candidatul la programul de postdoctorat și contabilul șef pentru a fi prezentat pe suport de hârtie (1 exemplar) la Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 180, et.11, biroul 1101, 1103,  tel. 022 232306; 022 272758, pentru suport tehnic tel. 022 232411).