Conferința internațională științifico-practică „Dezvoltări recente în dreptul obligațiilor”

Postat 9/10/2018 in categoria News

La data de 4-5 octombrie 2018, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a fost gazda Conferinței internaționale științifico-practice ,,Dezvoltări recente în dreptul obligațiilor”.

La eveniment au fost prezenți doctrinari și practicieni din mai multe state. Printre invitați s-au numărat: Christian von Bar (Germania), coeditor al DCFR,  profesorul Roman Bevzenko (Rusia), profesorul, Natalia Cuznețova (Ucraina), profesorul Suleimenov Maidan (Kazahstan),   profesorul Farhad Caragusov (Kazahstan), profesorul Flavius Baiaș (Romania), profesorul Irina Sverdian (Romania), și alți specialiști renumiți la nivel internațional.

La deschiderea evenimentului a fost prezent Secretarul de Stat al Ministerului Justiției, Nicolae Eșanu, care a menționat despre importanța unor astfel de întruniri pentru dezvoltarea științei juridice din Republica Moldova. Dl Eșanu a subliniat că această conferință este o ocazie foarte bună pentru a împărtăși din cunoștințele teoretice și practice ale participanților.

În cuvântul de deschidere, Prorectorul Universității de Stat din Moldova, dr.hab., prof.univ. Florentin Paladi a subliniat că este deosebit de important de a organiza asemenea evenimente pentru a promova noile dezvoltări în cadrul legislativ al Republicii Moldova. Incontestabil, astfel de reuniuni sunt un spațiu favorabil de inspirație și schimb de cele mai bune practici științifico-practice în domeniu.

Sesiunea de deschidere a fost moderată de către dr. în drept, prof.univ. Sergiu Băieșu, care a prezentat contextul general de organizare a evenimentului, obiectivele și scopul propus.

În continuare, în cuvântul de deschidere, Decanul Facultăţii de Drept al USM, dl Sergiu Brînza, doctor habilitat, profesor universitar, a menţionat:

 

„Doamnelor și domnilor,

Mult stimate dle prorector, stimați participanți,

Onorată asistență!

  Astăzi am plăcerea şi privilegiul de a Vă transmite mesajul instituțional de salut, însoțit de cordiale urări de bine, din partea Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova.

În primul rând, vreau să adresez cuvenite mulțumiri și aprecieri:

-          dlui Rector al Universității de Stat din Moldova, Gheorghe Ciocanu pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment, dar și a altor evenimente științifice de asemenea avengură la Facultatea de Drept;

-          membrilor Departamentului Drept privat și ai Departamentului Drept internațional și european ale Facultății de Drept, care s-au implicat activ în organizarea acestei Conferințe internaționale;

-          nu în ultimul rând, Facultatea de Drept a USM aduce cordiale mulțumiri Fundației Est- Europene și Fundaţiei germane pentru Cooperare Juridică Internaţională pentru suportul acordat în vederea organizării evenimentului științific care se va desfășura astăzi și mâine la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova;

-          și, în mod evident, mulțumim tuturor celor care, într-un fel sau altfel, au făcut posibilă această remarcabilă reuniune, în calitate de: moderatori, participanți din țară și din străinătate, invitați, sponsori, parteneri.

Deși domeniul meu de activitate didactică și științifică vizează cu predilecție sfera dreptului penal, trebuie să recunosc că legislația unui stat privită ca un întreg sistem normativ, este aptă să asigure respectarea drepturilor persoanelor și, prin urmare, buna funcționare a unui stat, numai atunci când, pe de o parte, domeniile dreptului se află în interconexiune, iar,  pe de altă parte, au o delimitare clară.

Domeniul dreptului civil, chiar dacă se află la o anumită distanță de domeniul dreptului penal, se „ciocnește” adeseori și interacționează inevitabil cu instituțiile și normele dreptului penal. Or, acolo unde normele juridice civile nu sunt suficiente pentru ocrotirea drepturilor persoanelor, se aplică, ca ultima ratio, normele juridico-penale.

Dreptul obligațiilor este o noțiune largă care cuprinde o multitudine de instituții juridice. Relațiile care se formează  în domeniul drepturilor obligațiilor au, fără îndoială, consecințe juridice de natură diversă, inclusiv în sfera răspunderii juridice a persoanelor. Reglementarea clară, previzibilă și accesibilă (inclusiv prin prisma unei jurisprudențe uniforme) a acestui domeniu permite aplicarea corectă a legii și, implicit, delimitarea strictă a tipului răspunderii pe care o persoană trebuie să o suporte în cazul încălcării legislației.

Legislația unui stat poate evolua numai ținând cont de tendințele actuale ale relațiilor sociale, tendințe dictate de dezvoltarea social-economică, dar nu în ultimul rând și de tendința juridică care este conferită pe plan legislativ. Realitatea arată că mai întâi apare o relație socială nouă, despre care se discută la început, iar apoi, dacă este necesar, aceasta este reglementată la nivel legislativ. Iată de ce, discuțiile de astăzi pot deveni mâine temelia unor  reconceptualizări și modernizări eficiente ale legislației în acest domeniu și, pe această cale, pot deveni o premisă pentru consolidarea statului de drept la care aspirăm.

Îmi exprim convingerea că contribuția fiecăruia dintre Dumnevoastră  – participanții la acest eveniment științific – creează o bază științifică solidă și mai ales susceptibilă de a oferi soluții practice diverselor situații de polemică sau incertitudine (de nivel teoretic sau practic) în materia pusă în discuție.

Nu în ultimul rând, Conferința internaţională știinţifico-practică „Dezvoltări recente în dreptul obligaţiilor” constituie un prilej util pentru a împărtăși din cunoștințele teoretice și practice, pe care le aveți fiecare, precum și de a împrumuta din experiența legislativă și practică a altor state, prin intermediul mesajelor științifice pe care le vor comunica colegii noștri de peste hotare, cărora le mulțumim, în mod repetat. Țin să subliniez că toate evenimentele realizate în parteneriat cu colegii din străinătate, pun bazele unor relații durabile de colaborare. Iar aceste relații, credem noi, sunt favorabile atât în planul dezvoltării mediului academic, cât și a celui juridic în cel mai larg înțeles.

Acestea fiind spuse, trebuie să menționez că nu mai puțin meritoriu și apreciabil este efortul practicienilor, care,  având sau neavând careva tangență cu sfera didactică, își împărtășesc experiența dobândită tocmai prin intermediul cercetărilor științifice. Afirm pe această cale că, cu adevărat, teoria fără practică își pierde din valoare.

În cele din urmă, Vă urez succes și fie ca aceste două zile de sesiuni științifice să fie productive !”

În cadrul evenimentului, participanții au pus în discuție un șir de subiecte actuale, de o importanță majoră ce țin de dezvoltările recente în dreptul obligațiilor la nivel național dar și internațional, abordând aspectul teoretic și practic al acestora. În final, participanții au exprimat ideea de a mai organiza pe viitor astfel de întruniri științifice, deoarece doar astfel se poate realiza o dezvoltare eficientă, stabilă și de perspectivă a cadrului legislativ național.