DE LA APELURI DECLARATIVE – LA CONTRACARARE ACTIVĂ

Postat 18/10/2018 in categoria Noutati

În cadrul Săptămânii Anticorupție „ Free from Corruption Week”, declarată de către Consiliul Europei în perioada 15-19 octombrie, miercuri, 17 octombrie a avut loc o masă rotundă pentru  profesorii și studenții de la cele mai mari instituții de învățământ superior din Republica Moldova – USM, UTM și USMF „Nicolae Testemițanu”. Acțiunea s-a desfășurat și în contextul prevederilor Planului sectorial anticorupție în domeniul educației pentru anii 2018-2020.

Un mesaj de salut din partea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării a adresat Secretarul de Stat, dna  Elena Belei, care a dat o apreciere înaltă inițiativei de  a pune în dezbatere, într-o componență atât de reprezentativă, a problemei plagiatului, fraudei și corupției în sistemul de învățământul superior.

În cadrul discuției panel reprezentanții structurilor de autoguvernare studențească de la cele trei instituții au prezentat rezultatele chestionărilor, realizate în rândul studenților, privind  fenomenul plagiatului și acțiunile de contracarare. Un schimb larg de opinii la această problemă, cu participarea profesorilor și studenților, a evidențiat necesitatea unor eforturi comune pentru identificarea conceptului de plagiat în învățământ și cercetare și a mecanismelor de combatere a acestui flagel.

Liliana Rotaru, dr. conf. univ., șef Secția Managementul Calității, USM, a prezentat experiența structurilor de management al calității de la Universitatea de Stat pentru asigurarea transparenței în procesul de studii. În context, s-a menţionat că la USM calitatea procesului educaţional constituie premisa de bază în combaterea corupţiei, iar calitatea mediului de învăţare este implicit orientată spre excluderea oricăror practici corupte.

La fel, cu interes au fost audiate și dezbătute comunicările dr. conf. univ. R.Gramma, USMF „N. Testemițanu” cu privire la principiile etice în educație și cercetare, prorectorului UTM D. Țurcanu la tema „ Instrumente IT de combatere a elementelor coruptive în învățământul superior”, R. Josanu, șef Secție Juridică, MECC, „Perspective asupra Planului Național Anticorupție în domeniul educației”, N. Cheptea, CNA „ Standarde de integritate în învățământul superior”.

Participanții s-au pronunțat pentru continuarea dialogului dintre profesoril, studenți şi conceptorii de politici ale educaţiei în vederea promovării intoleranței față de corupție, plagiat, încălcarea principiilor etice în sistemul educațional din țară.
1 2   3