Conferinţa Internaţională,,Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţii muncii”, Ediţia a III-a

Postat 19/10/2018 in categoria Anunturi

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

Departamentul Limba Engleză și Limba Franceză Specializateîn parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

și Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare

invită să participe la conferinţă cadre didactice şi cercetători ştiinţifici din învățământul universitar si pre-universitar din ţară şi  din străinătate laConferinţa Internaţională,,Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerinţele pieţii muncii”Ediţia a III-a, care se va desfăşura în data de 26-27 octombrie 2018, în incinta USM, Chişinău, str. A. Mateevici 60 A 

Program