DISTINŞI PROMOTORI AI ŞTIINŢEI NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE! STIMAŢI CERCETĂTORI! DRAGI COLEGI!

Postat 7/11/2018 in categoria Uncategorized

Felic_PaladiInstitutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova apreciază înalt contribuţia Dumneavoastră substanţială în dezvoltarea ştiinţei la nivel naţional şi internaţional, spectrul larg de acţiuni şi succesele remarcabile obţinute în cadrul diverselor evenimente științifice: conferințe, simpozioane, saloanele ştiinţifice naţionale şi internaţionale etc. Totodata, ținem să menționăm că prin prisma realizării Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei Resurselor Umane pentru Cercetători (HRS4R), Universitatea de Stat din Moldova promovează dezvoltarea carierei de cercetător începând cu cele mai timide inițiative și perpetuând de-a lungul devenirii în această nobilă profesie. În acest context, cu ocazia Zilei Științei au fost editate culegerile de articole „Analele Științifice. Lucrări studențești”, care înglobează articole ale studenților și masteranzilor de la toate facultățile USM. Cu prilejul Sărbătorii profesionale a lucrătorilor din sfera ştiinţei şi inovării, care este marcată în ziua de 10 noiembrie, Vă îndemnăm  să  primiţi expresia înaltei consideraţiuni, asigurându-vă de toată admiraţia şi recunoştinţa din partea noastră. Vă dorim, onoraţi savanţi, cercetători, sincere urări de sănătate, energie inepuizabilă, ani mulţi şi plini de rod, noi realizări ce se vor aşterne file importante nu doar în palmaresul dumneavoastră, dar şi în istoricul evoluţiei ştiinţei pe domenii, astfel trăind împreună bucuria afirmării, împlinirii şi înălţării!

Cu  aleasă preţuire,

Gheorghe CIOCANU, dr. hab., prof. univ., Rectorul USM

Institutul de Cercetare şi Inovare, USM