Totalizarea Conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”

Postat 13/11/2018 in categoria News

Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova, Facultățile USM în colaborare cu Școlile Doctorale au organizat în data de 8-9 noiembrie 2018 Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională ,,Integrare prin Cercetare şi Inovare”.

În cadrul Conferinţei au participat circa 350 de participanţi dintre care, doctoranzi şi cadre didactice din cadrul USM, cât şi de la alte universităţi din ţară şi de peste hotare. Conferinţa ştiinţifică s-a desfăşurat în următoarele secţiuni după cum urmează:

  • Ştiinţe ale naturii şi exacte: Biologie şi Pedologie; Chimie şi Tehnologie Chimică; Fizică, Inginerie şi Matematică și Informatică;
  • Ştiinţe umanistice: Limbi şi Literaturi Străine; Litere;
  • Ştiinţe juridice şi economice: Drept penal; Drept internaţional şi European; Drept privat; Drept public; Drept procedural; Ştiinţe Economice;
  • Ştiinţe sociale:Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării; Sociologie şi Asistenţă Socială; Ştiinţe ale Educaţiei; Psihologie; Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative;

Programul de lucru al Conferinţei

Totodată, menţionăm că Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, organizată de Universitatea de Stat din Moldova, este un eveniment științific tradițional deja de mai mulți ani.

În perioada anilor ‘90 acest eveniment științific se organiza cu periodicitate de doi ani.

Din anul 2005 Conferința a început să fie organizată anual.

În anul 2012 conferința s-a desfășurat cu suportul financiar al proiectului pentru organizarea manifestărilor științifice, câștigat prin concurs și finanțat de Consiliul Suprem pentru Cercetare și și Dezvoltare al AȘM.

Din anul 2013 Conferința poartă genericul actual „Integrare prin cercetare și inovare”.

În ultimii ani, conferința adună în atelierele și secțiunile organizate cca 400 cercetători de la diferite etape a carierei: de la cercetători în devenire până la cercetători notorii din diverse domenii. La conferință au participat cercetători de la instituțiile din țară și de peste hotarele țării: România, Turcia, Germania, Polonia, Ucraina, Rusia, Georgia, Armenia ș.a.

Anual, Universitatea susține financiar publicarea rezumatelor  conferinței, acestea fiind organizate în 4 volume cu un volum de cca 80 c.e.:

2018 – 80 coli editoriale (1271 pagini, 4 volume)

2017 – 76,0 coli editoriale (1268 pagini, 4 volume)

2016 – 83,0 coli editoriale (1368 pagini, 4 volume)

2015 – 74,0 coli editoriale (1298 pagini, 4 volume)

2014 – 75,0 coli editoriale (1272 pagini 4 volume)

2013 – 68,0 coli editoriale (1196 pagini 4 volume).

Comitetul de organizare al Conferinţei aduce sincere mulţumiri Moderatorilor pentru implicarea în buna desfăşurare a Conferinţei, cât şi tuturor participanţilor.

11

22

33

 

Institutul de Cercetare şi Inovare, USM