Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitate academică,

Este plăcerea noastră să vă informăm că primul curs interuniversitar de training din cadrul proiectului ”Integrarea economică a Republicii Moldova prin valorile comune ale UE: educație-cercetare-inovație” cu numărul 610666 este numit ”Înțelegerea principalelor probleme ale politicilor Uniunii Europene din domeniul educație-cercetare-inovație”. Dacă sunteți interesat în politicile Uniunii Europene, relația acesteia cu Republica Moldova și proiectele comune, nu ratați șansa de a participa la acest curs de training cu discuții interactive susținute de invitați cunoscuți și cu experiență alături de prezentarea studiilor de caz.

Scopul acestui curs este de a crește gradul de conștientizare, informare și formare a grupurilor țintă cu privire la procesele de integrare europeană a Moldovei în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV), Parteneriatului Estic și Acordului de Asociere, cu un accent special pe politicile Uniunii în domeniul educației-cercetării-inovației către Moldova și instrumentele financiare oferite de politica europeană de vecinătate, parteneriatul estic și acordul de asociere prin diferite programe/strategii ale Uniunii Europene pentru a sprijini procesele de integrare europeană a Moldovei.

Obiectivele:

  • Să încurajeze și să consolideze nivelul de înțelegere și conștientizare a studenților, tinerilor profesioniști/cercetătorilor, comunității academice, specialiștilor, ÎMM-urilor și reprezentanților societății civile referitor la procesul de integrare europeană a Moldovei în cadrul PEV, PE și AA, cu un accent special pe politicile UE în domeniul educației-cercetării-inovării în către Moldova;
  • Integrarea studenților al căror program de studiu nu este legat de aspectele UE și sporirea înțelegerii lor asupra procesului de integrare a Republicii Moldova în UE.
  • Să informeze și să ridice gradul de înțelegere pentru reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale de tineret cu privire la instrumentele financiare oferite de PEV, PE, AA prin diferite programe/strategii ale UE pentru susținerea proceselor de integrare europeană.

Limba de comunicare: Engleză

Cine poate participa?

  • Studenții din Universități, de la ciclurile licență și masterat
  • Lectorii universitari, cercetătorii, asociațiile studențești și personalul administrativ interesat
  • Funcționarii publici din cadrul autorităților locale, regionale care în cursul activității lor utilizează legile/politicile Uniunii Europene cunoașterea cărora care solicită un training teoretic și practic în ceea ce ține de problema integrării în UE, și liderii ONG-urilor (avocați, economiști, sociologi și alții din organizațiile non-guvernamentale) care doresc să-și consolideze abilitățile inter-disciplinare cu diferite aspecto ale integrării europene și publicul larg (mass-media locală).

Data: 

De pe 30 Noiembrie până pe 4 Decembrie: Conferința nr. 1 de la ora 11 AM până la 15:30 PM

sau

De pe 7 Decembrie până pe 11 Decembrie: Conferința nr. 2, de la ora 11 AM până la ora 15:30 PM

Locație: Online

Termen-limită pentru aplicări: 30 Noiembrie 2020/ 7 Decembrie 2020
Vă puteți înregistrat pe:  https://forms.gle/TPNNvcLGQtLireUR9

Pentru mai multe informații, accesați agenda cursului mai jos: https://drive.google.com/file/d/1Hixqjm2t9ZB8QXJ4mSZA7ncR76yqcY-H/view?usp=sharing

Pentru informații suplimentare, să expediați întrebările dvs. la adresa de mail simciuc.elena@gmail.com

Pentru mai multe detalii despre proiectul cu nr. 610666-EPP-1-2019-1-MD-EPPJMO-PROJECT “EUSHARE: Integrarea economică a Republicii Moldova prin valorile comune ale UE: educație-cercetare-inovație” vă rugăm să accesați site-ul proiectului: www.eushare-project.eu