Aplică la cel mai prestigios concurs pentru studenți – Burse de Merit, ediția a XXIII-a

Postat 16/11/2018 in categoria Anunturi

Aplică la concurs până pe 17 decembrie 2018, şi fii unul dintre cei 50 de tineri care vor intra în posesia unei burse în valoare de 12 mii de lei.

Programul este derulat în parteneriat cu BC Moldova Agroindbank SA și Orange Moldova, fiind implementat de către Centrul de Informaţii Universitare și organizat sub egida Consiliului Rectorilor din Republica Moldova.

Bursele vor fi oferite în bază de concurs după cum urmează:

  • 35 burse – pentru studenţii din ultimul an de studii superioare de licenţă (inclusiv penultimul an din cadrul programelor de studii integrate);
  • 15 burse – pentru studenţii din primul an de studii superioare de master (inclusiv ultimul an din cadrul programelor de studii integrate).

Criterii de eligibilitate pentru aplicanţi:

  1. să fie cetăţeni şi rezidenţi ai Republicii Moldova, cu vârsta limită de până la 30 ani inclusiv;
  2. să fie:
  • studenți înmatriculaţi în ultimul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul I, studii superioare de licenţă (anul absolvirii 2019), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

sau

  • studenți înmatriculaţi în primul an de studii, cu frecvenţă la zi, ciclul II, studii superioare de master (care şi-au continuat studiile de master imediat după absolvirea ciclului de licenţă), în una din instituţiile de învăţământ superior din RM (excepţie: filialele universităţilor străine cu sediul pe teritoriul RM);

sau

  • studenţi care urmează programe de studii integrate(studii superioare de licență și master), cu frecvenţă la zi, în una din următoarele instituţii de învățământ superior din RM:

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”, Facultatea Medicină şi Facultatea Sănătate Publică – eligibili fiind studenţii de la anii de studii V şi VI; Facultatea Farmacie şi Facultatea Stomatologie – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Facultatea Medicină Veterinară – eligibili fiind studenţii de la anii V şi VI;

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V;

Universitatea Slavonă, Facultatea Economie, Specialitatea Arhitectură – eligibili fiind studenţii de la anii de studii IV şi V.

  1. să dea dovada unei reuşite academice, având media notelor pentru toţi anii de studii nu mai mică de 9 – domeniile ştiinţelor social-umaniste, 8,5 – domeniile ştiinţelor exacte, tehnice şi medico-biologice şi 8 – în cazul studenţilor cu dizabilităţi şi/sau orfani. Pentru studenții masteranzi se va lua în considerare nota medie generală de licență din diploma de licență.
  2. să demonstreze participarea în activităţi curriculare şi extracurriculare (cerinţă obligatorie).

Data limită de prezentare a dosarelor este 17 decembrie 2018, ora 17:00!

Pentru acordarea suportului privind depunerea dosarelor pentru candidaţii USM, puteţi lua legătura cu persoana de contact din cadrul Institutului de Cercetare şi Inovare, Marianna Savva biroul 421a, bl.IV, tel.: 069973386, email: savva.mariana90@gmail.com.

Formular de aplicare în Ro

Formular de aplicare în Ru

Regulamentul concursului

Totodată, detaliile privind concursul ,,Burse de merit 2018” pot fi găsite  şi pe www.eac.md.

Date de contact Centrul de Informaţii universitare tel.: (022)221167, (022)221172, 068220072, eac@eac.md