CONFERINŢA INTERNAȚIONALĂ DE PSIHOLOGIE APLICATĂ „Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică”

Postat 23/11/2018 in categoria Anunturi

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea Psihologie, Științe ale Educației, Sociologie și Asistență Socială, Departamentul Psihologie, în colaborare cu

Universitatea „A. I. Cuza” (Iași, România), Universitatea din Pitești (România), Fundația „Generația” (București, România), Universitatea de Management Educațional, (Kiev, Ucraina), Institutul de Psihologie Socială și Politică (Kiev, Ucraina), Universitatea Euroasiatică „L. Gumilev” (Astana, Kazahstan), Universitatea Warmia și Mazury (Olsztyn, Polonia), Centrul de Cercetări a Reprezentărilor Sociale (Jakarta, Indonezia),

organizează

CONFERINŢA INTERNAȚIONALĂ DE PSIHOLOGIE APLICATĂ

„Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică”,

(Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 29-30 noiembrie, 2018)

Programul conferintei: CIPA_program preliminar site.pdf

 

Stimați membri ai comunității academice, vă anunțăm că în cadrul

CONFERINŢEI INTERNAȚIONALE DE PSIHOLOGIE APLICATĂ

„Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică” (Chişinău, Universitatea de Stat din Moldova, 29-30 noiembrie, 2018) vor fi organizate câteva workshop-uri tematice.

Pentru detalii: WORKSHOPS.pdf

 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED PSYCHOLOGY

„Current Affairs and Perspectives in Psychological Research”

 

Moldova State University

Faculty of Psychology, Educational Sciences, Sociology and Social Work, Department of Psychology in collaboration with

„A. I. Cuza” University (Iasi, Romania), University of Pitesti (Romania), „Generația” Foundation (Bucharest, Romania), University of Educational Management, NAES (Kiev, Ukraine), Institute for Social and Political Psychology, NAES (Kiev, Ukraine), „L. Gumilev” National Eurasian University (Astana, Kazakhstan), University Warmia and Mazury (Olsztyn, Poland), Center of Social Representations Studies (Jakarta, Indonesia)

organize

INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED PSYCHOLOGY

„Current Affairs and Perspectives in Psychological Research”

(Chişinău, State University of Moldova, November 29-30, 2018)

Program of the conference: CIPA_program preliminar site.pdf

 

Dear members of academic community, it is our pleasure to announce that in the

INTERNATIONAL CONFERENCE OF APPLIED PSYCHOLOGY

„Current Affairs and Perspectives in Psychological Research”, (Chisinau, Moldova State University, November 29-30, 2018) will be organized several thematic workshops.

For details: WORKSHOPS.pdf