Profesia contabilă în viziunea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști

Postat 26/11/2018 in categoria News

În cadrul Universității de Stat din Moldova, Departamentul „Contabilitate și Informatică economică”, Facultatea Științe Economice la 07 noiembrie 2018 cu participarea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Republica Moldova (ACAP) sa petrecut masa rotundă cu tema: „Profesia  contabilă în viziunea Asociației Contabililor și Auditorilor Profesioniști”  organizată de Cercul Științific Studențesc Strategii contemporane în domeniul contabilităţii, auditului şi tehnologiilor informaţionale”.

Invitați la eveniment au fost Zlatina Natalia, doctor în științe economice, director executiv al Asociației profesionale ACAP,  Raiețchi Eugeniu, auditor licențiat, manager audit, BDO Audit & Consulting SRL. La lucrările desfășurate au participat studenți de la specialitățile: „Contabiltate”, Finanțe și Bănci”, „Cibernetică și Informatica economică” și de la ale specialități din cadrul Facultății Științe Economice, USM, cadre didactice din cadrul departamentului: Apetrii Natalia, doctorand, lector univ., Dolghi Cristina, doctor, conf. univ., Prodan Nicolae, dortor, conf. univ., Lușmanschi Galina, doctor, conf. univ., Galacialova Irina, doctor, conf. univ., Cojocaru Verginia, doctorand, lector univ., Tîrșu Valentina, doctorand, lector univ., Cojocaru Ala, doctorand, lector univ. ş.a.

1

Masa rotundă a fost deschisă de către Şeful Departamentului „Contabilitate şi Informatică Economică” USM, Cristina Dolghi, doctor în economie, conferenţiar universitar, care a subliniat actualitatea temei şi necesitatea soluţionării aspectelor problematice puse în discuţie. A menționat, că dezvoltarea economică și globalizarea piețelor economice și financiare din ultimii ani au contribuit la dezvoltarea sistemelor contabile, bazate pe standarde contabile performante și bunele practici ale diferitor țări. Procesele date, atât la nivel național cât și internațional au înregistrat o îmbunătățire semnificativă a reglementărilor contabile datorită creșterii nivelului de activitate al entităților ce generează majorarea riscurilor la care acestea sunt supuse şi necesitatea diversificării acestora. Pentru asigurarea calității informațiilor prezentate în situațiile financiare, soluția găsită de Guvernul Republicii Moldova și altor organe, responsabile de reglementarea contabilă la nivel național a fost introducerea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) ca bază pentru raportarea situațiilor financiare ale entităților din țară de interes public și implementarea unui nou set de Standarde Naționale de Contabilitate, care sunt în continuă perfecționare ca răspuns la preocupările privind armonizarea contabilității naționale cu Directivele Uniunii Europene şi cu standardele internaționale.

2

În continuare, Raiețchi Eugeniu, auditor licențiat, manager audit, BDO Audit & Consulting SRL în discursul său cu tema: ”Natura pierderilor din deprecierea activelor și impactul acestora asupra calității Situațiilor Financiare” a redat noțiunea deprecierii activelor și indicii pentru a stabili dacă un activ poate fi depreciat, a menționat că identificarea faptului dacă un activ reevaluat poate fi depreciat depinde de metodele utilizate pentru determinarea valorii reevaluate (juste) a acestuia. A prezentat partea practică de evaluare cu calcule prin aplicarea testelor de depreciere la o companie de transport. A specificat că Testul de depreciere are o importanță crucială pentru calitatea situațiilor financiare.  A relatat despre natura pierderilor din deprecieri și impactul acestora asupra calității Situațiilor Financiare.

3

Evenimentul a fost continuat de către Natalia Zlatina, doctor în științe economice, director executiv al asociației profesionale ACAP, care a specificat faptul că, profesia de contabil este cea mai nobilă și importantă profesie necesară în practica entităților economice.

4

În continuare Natalia Zlatina sa menționat, că pregătirea contabililor diferă de la ţară la ţară şi se realizează în mod diferit. În procesul dat sunt implicate atât instituțiile de învățământ cât şi organismele profesionale contabile (asociațiile). A relatat despre valorile şi provocările profesiei contabile.

În cadrul comunicărilor prezentate s-au iniţiat dezbateri şi schimbări de opinii între participanţii la masa rotundă, și anume au fost puse următoarele întrebări:

  • Dna Golocialova Irina, conf.univ.,dr., a adresat întrebarea: care este tratarea creșterii cheltuielilor legate de deprecierea activelor de către organele de control?
  • Dna Cojocaru Ala, drd., lector universitar a pus în discuții subiectul dacă toate întreprinderile din țară sunt obligate să testeze activele pentru depreciere.
  • Tîrșu Valentina , drd., lector universitar, s-a interesat care este procedura de certificare internațională a contabililor?

Reportatorii au prezentat răspunsuri la toate întrebările adresate. De asemenea au fost puse întrebări de studenți,  fapt ce a dat dovadă de interesul tinerilor în dezvoltarea cunoștințelor, competențelor și abilităților profesionale.

Invitații la masa rotundă au prezentat și alte informații utile și avantajele profesiei de contabil, au familiarizat studenții despre importanta profesiei și posibilității de dezvoltare a acesteia. În încheiere s-a mulțumit invitaților și participanților pentru activitatea eficientă și productivă în cadrul lucrărilor desfășurate ce sigur că vor contribui la formarea competenților studenților din cadrul USM.

DOLGHI Cristina, doctor în științe economice, conferențiar

Șef al Departamentului „Contabilitate și Informatică Economică”, USM