Universitatea de Stat din Moldova – membru asociat al Consorțiului Universitaria

Postat 27/11/2018 in categoria Noutati

Comunicat-de-presă_-Consorțiul-Universitaria-știre

Rectorul Universității de Stat din Moldova, dl prof.univ., dr.hab. Gheorghe Ciocanu, a participat în perioada 23-25 noiembrie a.c. la Reuniunea Consorțiului Universitaria, eveniment care s-a desfășurat la București, România. Universitatea de Stat din Moldova a fost reprezentată și de dl prof.univ., dr.hab. Florentin Paladi, prorector pentru activitatea științifică.

Din Consorțiul Universitaria fac parte Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Vest din Timisoara.

Întâlnirea, care a fost găzduită de Universitatea din București, a avut drept scop discutarea, pe grupuri de lucru, a unor tematici diverse, cum ar fi programele de studii în context național și european, cercetarea ştiinţifică, studiile doctorale, finanţarea învăţământului superior, cooperarea internaţională și rolul rețelelor universitare, strategiile de creștere a vizibilității universităților, relațiile parteneriale cu mediul economico-social, dar și preocupările studenţeşti.

Deschiderea oficială a lucrărilor Consorțiului a avut loc în Sala de lectură a Bibliotecii Facultății de Litere a Universității din București. Reuniunea a început cu o sesiune specială dedicată relațiilor Consorțiului cu Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și cu Oracle România. Invitați speciali ai acestei întruniri au fost dl prof.univ., dr.hab. Gheorghe Ciocanu, rector al USM, dl prof.dr. Ioanel Sinescu, rector al UMF „Carol Davila” și dl Sorin Mîndruțescu, CEO Oracle România.

În cadrul acestei sesiuni, dl Gheorghe Ciocanu a făcut o prezentare a Universității de Stat din Moldova și a menționat că relaţiile USM cu membrii Consorţiului sunt multiple, diverse, constructive şi benefice pentru consolidarea colaborării între comunităţile academice. În cuvântul de salut, dl Gh. Ciocanu a subliniat că invitația de participare la reuniunea Consorțiului este o recunoaștere a activității USM, a implicării universității în acțiuni interne și internaționale, inclusiv prin publicații comune, prin organizări și participări la conferințe științifice, mese rotunde și seminare tematice în diferite domenii, în proiecte bilaterale, dar și mobilități academice pentru cadre didactice și studenți, realizarea stagiilor de practică și alte activități. Acțiunile comune presupun și conlucrarea membrilor în Consiliile Științifice, în comisiile de doctorat și cele de îndrumare, precum și în calitate de referenți oficiali.

În alocuțiunea susținută, dl Gheorghe Ciocanu s-a referit și la colaborarea fructuoasă a USM cu alte instituții de învățământ superior în cadrul Consorțiului Universităților din Republica Moldova, România și Ucraina (CUMRU), înființat în anul 2011, din care fac parte Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Universitatea „Yurii Fedkovych” din Cernăuți, iar mai nou, conform deciziei aprobate la ședința Consorțiului din 21 septembrie 2018, și Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chișinău.

În acest context, Domnia Sa a pledat pentru o conlucrare mai strânsă între USM și universitățile membre ale Consorțiului Universitaria. În vederea consolidării acestor relații, au fost înaintate următoarele propuneri concrete:

  1. Iniţierea unor programe de schimb de experiență pentru studenţi, cadre didactice şi personal administrativ: transferul de bune practici şi sporirea calităţii învăţământului superior; mobilităţi gestionate eficient pentru studenţii originari din Republica Moldova care își fac studiile în universitățile membre ale Consorțiului Universitaria, acordate în scopul elaborării tezelor de licenţă sau master la Universitatea de Stat din Moldova, în cotutelă.
  2. Profesori invitaţi: identificarea unor domenii actuale şi necesare pentru menţinerea durabilităţii şcolilor ştiinţifice; propunerea temelor de cercetare pentru licenţă, master şi doctorat.
  3. Organizarea Seminarelor ştiinţifice comune sau aprobarea rezultatelor ştiinţifice în centrele universitare: evaluarea tezelor de doctor şi doctor habilitat; intensificarea colaborării între şcolile doctorale.
  4. Implicarea sau participarea USM în conferinţe naţionale pe domenii: aprobarea rezultatelor ştiinţifice; intensificarea colaborării între şcolile ştiinţifice.
  5. Elaborarea programelor de revenire în ţară pentru asigurarea stabilității şi continuității şcolilor ştiinţifice.
  6. Utilizarea în comun a echipamentelor performante cu care sunt dotate centrele științifico-educaționale din cadrul Universității de Stat din Moldova.

Timp de doua zile, participanții la Reuniunea Consorțiului Universitaria au dezbătut problemele punctuale ale sistemului universitar, au discutat, elaborat strategii de dezvoltare și au identificat soluții la mai multe probleme întâlnite în învățământul superior.

La finalul reuniunii Consorțiului Universitaria a fost adoptată următoarea REZOLUȚIE.

Rezoluţiile şi propunerile concrete rezultate în urma discuţiilor specialiştilor din universităţi vor fi transmise ministerelor de resort din România și Republica Moldova, constituind un punct de pornire pentru analiza și consolidarea pozițiilor învățământului superior.

47059450_744190522624131_5831924735897763840_n

Comunicat-de-presă_-Consorțiul-Universitaria-știre

Consortiul-UNIVERSITARIA-104_stitch-1080x675 (1)

IMG_3145

IMG_3160

IMG_3169

IMG_3173

IMG_3166

IMG_3134

IMG_3179

IMG_3181

46981622_2207022749317316_5252948567277961216_n

IMG_3221