GALA LAUREAȚILOR USM ÎN DOMENIUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Postat 30/11/2018 in categoria News

În data de 28 noiembrie curent, în cadrul unui eveniment festiv care a urmat șirul de activități dedicate Zilei Științei, au fost înmânate diplomele şi medaliile obţinute de către cercetătorii Universității de Stat din Moldova în rezultatul participării la Expoziţii şi Saloane Internaţionale de Inventică.

Astfel, în cadrul Expoziţiilor şi Saloanelor, în perioada ianuarie – noiembrie 2018, Universitatea de Stat din Moldova a fost prezentată cu 40 de elaborări ştiinţifice care au fost menționate cu 55 medalii (aur –37; argint –10; bronz –8) şi  17 premii speciale.

Totodată, menţionăm şi creşterea numărului distincţiilor obţinute, comparativ cu anii precedenţi:

Medalii 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Platină - - - 1 1 -
Aur 21 10 20 18 25 37
Argint 5 5 3 9 7 10
Bronz 4 2 4 4 4 8
Total 30 17 27 32 37 55

La fel, în cadrul evenimentului a fost decernat cu Diplome de Merit USM personalul științifico-didactic al Universității, care s-a manifestat activ și a obținut rezultate deosebite pe parcursul anului 2018, şi anume:

  • Acad. Aurelian GULEA, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal, LCŞ „Materiale avansate în biofarmaceutică şi tehnică”, cercetător cu cele mai multe brevete de invenţii obţinute în anul 2018;
  • Roman RUSNAC, doctorand, cercetător ştiinţific, LCŞ „Materiale avansate în biofarmaceutică şi tehnică”, tânăr cercetător pentru cele mai multe cereri de invenţii prezentate la AGEPI în anul 2018;
  • Gheorghe CĂPĂŢÂNĂ, doctor inginer, profesor universitar, cercetător ştiinţific coordonator, Facultatea Matematică şi Informatică, cercetător cu cele mai multe medalii obţinute în cadrul Expoziţiilor şi Saloanelor de Inventică Internaţionale;
  • Vadim FURTUNĂ, doctorand, cercetător ştiinţific al LCŞ „Materiale organice/anorganice în optoelectronică”, tânăr cercetător cu cele mai multe medalii obţinute în cadrul Expoziţiilor şi Saloanelor de Inventică Internaţionale;
  • Galina ULIAN, doctor habilitat, profesor universitar, decan a Facultăţii Ştiinţe Economice pentru participarea activă la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice a USM;
  • Vladimir GUŢU, doctor habilitat, profesor universitar, Decan al Facultăţii de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie şi Asistenţă Socială pentru participarea activă la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei ştiinţifice a USM, redactor şef al Revistei Studia Universitatis Moldaviae, seria ,,Ştiinţe ale Educaţiei”;
  • Marianna SAVVA, doctorandă, inginer coordonator, Institutul de Cercetare şi Inovare, pentru participarea activă la organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Ştiinţifice a USM;
  • Lilia SPÎNU, doctorandă, inginer coordonator, Institutul de Cercetare şi Inovare, pentru coordonarea Revistei Studia Universitatis Moldaviae, 5 serii;
  • Stanislav POZNACOMCHIN, cercetător, Muzeul de Ştiinţe Naturale al universităţii, pentru promovarea imaginii USM pe tot parcursul carierii universitare;
  • Tatiana BULIMAGA, doctorandă, şef secţie, Institutul de Cercetare şi Inovare pentru coordonarea implementării cu succes a Planului de acţiuni privind „Excelenţa Resurselor Umane în Cercetare”.

Sincere felicitări tuturor Laureaților și mult succes în continuare, dragi cercetători!

Institutul de Cercetare și Inovare USM

1

3

4

5

7

8

9