Atelier de difuzare în cadrul Proiectului ERASMUS+ LMPI

Postat 5/02/2018 in categoria Noutati

Duminică 4 februarie 2018, în cadrul Școlii Tânărului Matematician, organizată de Facultatea de Matematică și Informatică, a fost organizat Atelierul de diseminare a activităților din cadrul proiectului LMPI  – LICENCE, MASTER PROFESSIONNELS POUR LE DÉVELOPPEMENT, L’ADMINISTRATION, LA GESTION, LA PROTECTION DES SYSTÈMES ET RÉSEAUX INFORMATIQUES DANS LES ENTREPRISES.

Atelierul a fost organizat de către dr., conf. univ., Galina Rusu. Au participat 54 de elevi ai claselor a IX-XII – a din liceele din Republica Moldova. Tematica abordată a fost:

  • Erasmus + – oportunități pentru RM;
  • Securitatea Informației – actualitate și necesitate de specialiști calificați pentru Republica Moldova;
  • LMPI – oportunități de a studia Securitatea Informației în Republica Moldova.

  • 16
  • 17