Luni, 23 noiembrie 2020, la Facultatea de Chimie şi Tehnologie Chimică a USM s-a desfăşurat concursul „Cel mai bun debut în chimie – 2020”, dedicat Zilei Internaționale a Studenților. Această competiție a devenit o bună tradiție de încadrare a studenţilor anului întâi în colectivul facultăţii, de stimulare şi încurajare a creativităţii, responsabilităţii, precum şi a interesului faţă de domeniul fascinant al chimiei.

Ediția din anul curent a fost organizată în regim on-line în forma unei videoconferințe, la care au fost prezenți toți studenții și cadrele științifico-didactice ale facultății. În cadrul unei probe de concurs, derulată într-o manieră distractiv-ştiinţifică, la care au participat reprezentanți ai grupelor academice ale anului I – Andrei Ciursin (grupa I (Ch. + CBF (rom.)), Iulia Dvorschi (grupa II (Ch. + CBF (rus.)), Ion Bucșa (grupa III (TCI + TPCM (rom.)) și Valeria Brașevan (grupa IV (TCI + TPCM (rus.)), au fost totalizate cunoştinţele din domeniul chimiei generale, anorganice şi organice acumulate în decursul primelor luni de studii la facultate, precum și cele dobândite în anii preuniversitari de studii.

În rezultatul totalizării punctelor acumulate, a fost desemnat câștigătorul concursului – Ion Bucșa – reprezentantul grupei III, specialitățile TCI și TPCM, limba de instruire română.

Aliona COTOVAIA

dr., conf. univ.

prodecanul Facultăţii de Chimie şi Tehnologie Chimică