Prezentarea tezei de doctor habilitat în biologie cu titlul: „Ihtiofauna Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendințe și măsuri de ameliorare.” a dlui Dumitru Bulat

Postat 8/12/2018 in categoria Announcements

Pe data de 19 decembrie 2018, ora 14:00, în sala 433, Blocul III al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc 165.03 Ihtiologie

în cadrul căreia

dl  Dumitru BULAT

 va prezenta spre examinare teza de doctor habilitat în biologie cu titlul:

Ihtiofauna Republicii Moldova: geneza, starea actuală, tendințe și măsuri de ameliorare