PROGRAM DE SCHIMB ACADEMIC CU UNIVERSITATEA DIN GENEVA, ELVEŢIA 2019-2020

Postat 26/12/2018 in categoria Noutati

Sunt eligibile persoanele înscrise la studii de masterat sau doctorat la Universitatea de Stat din Moldova. Bursa poate fi acordata unei persoane pe un an academic sau la doua persoane, pe câte un semestru.

Candidaţii care doresc să solicite bursă vor completa un dosar, după cum e indicat în foaia de prezentare a UniGe (anexă). De asemenea, ei trebuie să se înscrie online, la adresa indicată în foaia de prezentare.

Daca un document va fi lipsă în dosar, candidatul va fi respins din start.

O condiţie absolut necesară este cunoaşterea limbii franceze (nivelul B2 – CECR), pentru a putea urma cursuri în această limbă.

 

Dosarele se vor depune la secretariatul Rectoratului USM.
Data limită de depunere a dosarelor – 10 martie 2019.

Pentru a fi expediat, fiecare dosar va trebui să conţină scrisoarea de însoţire, semnată de Rectorul USM.

Rectorul USM, la dorinţă, se poate implica în procedură, pentru a analiza actele din dosare.  Din toate dosarele depuse, se  vor alege 3 (cele mai bune). Dosarele cu scrisoarea de însoţire anexată se vor expedia, în format electronic (pdf), în mod centralizat, la Geneva, pentru concurs. Universitatea din Geneva va anunţa numele câştigătorului sau câştigătorilor îndată ce comisia de acolo se va întruni pentru a analiza dosarele.

Important: Pentru certificarea nivelului B2 de cunoaştere a limbii franceze, sunt valabile diplomele de DALF, emise de Ministerul Educaţiei al Republicii Franceze, prin intermediul Alianţelor Franceze, la toate profilurile: DALF – B2- Ştiinţe Umane; DALF- B2- Ştiinţe (Sciences)- cu referire la ştiinţele exacte şi naturale.  Studenţii de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, cu specializările: limbă şi literatură franceză (limba 1 sau limba 2), traducere şi interpretare (cu limba franceză – limba 1 sau limba 2), precum şi studenţii de la filiera francofonă a Facultăţii de Drept, pot anexa la dosare o confirmare de la catedra de profil, care atestă cunoaşterea limbii franceze la nivelul B2 – CECR.

Candidaţii de la celelalte Facultăţi, care nu au susţinut testele de DALF specializat, organizate de Alianţa Franceză din Moldova, vor anexa la dosar o scrisoare semnată de un profesor de franceză, care ar confirma că aceştia au atins, la momentul depunerii dosarului, nivelul B2 de cunoaştere a limbii franceze, pentru toate cele 4 competențe ale CECR. La fel, aceşti candidaţi pot fi invitaţi la un interviu, pentru a li se evalua nivelul de franceză.

Important: În ultimii ani, Universitatea din Geneva oferă programe de studii în limba engleză, pentru specializări separate. Candidații vorbitori de limbă engleză (Nivelul B2) pot aplica pentru mobilități, iar posibilitatea selectării lor în calitate de potențiali deținători ai burselor va fi discutată cu partea geneveză, pentru fiecare candidat în parte, pentru a stabili dacă facultățile pentru care optează aceștia administrează programe de studii  în limba engleză.

Courses in English 2018-2019

GUIDE_Study_Plan&Courses_Restrictions_2019-2020_Monde

Uni bations parc

uni mail entrée

uni mail

Uni_Mail_bancs

 

Vă dorim succese!

Pentru informaţii suplimentare:

Oxana Căpăţînă, responsabilă de programul de schimb academic UniGe-USM

oxanacapatina@yahoo.fr