Prezentarea tezei de doctor în istorie cu titlul: „Evoluția învățământului primar și secundar în Basarabia în anii 1918-1940.” a dlui Vasile Crețu

Postat 11/01/2019 in categoria Announcements

Pe data de 18 ianuarie 2019, ora 15:00, în sala 535, Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 611.02 – Istoria românilor (pe perioade)

în cadrul căreia

dl Vasile CREȚU

 va prezenta spre examinare teza de doctor în istorie cu titlul:

Evoluția învățământului primar și secundar în Basarabia în anii 1918-1940.

Conducători ştiinţifici – dl Gheorghe PALADE, conferențiar universitar, doctor în istorie,

dl Anatol PETRENCU, profesor universitar, doctor habilitat în istorie.