Joi, 26 noiembrie 2020, peste 50 reprezentanți ai sectorului academic, instituții publice, societatea civilă şi studenți/te au participat la Conferința ştiinţifico-practică „Strategii de prevenire a violenței în familie în contextul COVID-19”, care a avut loc în format on-line.

Conferința științifico-practică este organizată de Universitatea de Stat din Moldova, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratul General al Poliției, Platforma pentru Egalitate de Gen, Gender-Centru.

Scopul conferinței este de a reitera importanța prevenirii și combaterii violenței în familie, inclusiv în contextul COVID-19, în vederea contribuției la realizarea campaniei „16 zile de combatere a violenței în bază de gen” în 2020, care se desfășoară anual, începând cu 1991, în perioada 25 noiembrie — 10 decembrie. 25 noiembrie este ziua internațională de combatere a violenței față de femei, proclamată de ONU, 10 decembrie – ziua internațională a drepturilor omului. Conexiunea dintre aceste zile confirmă faptul că actele de violență față de femei reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului. Această perioadă mai include și alte date semnificative cum ar fi 1 Decembrie, ziua internațională anti-SIDA și 6 Decembrie, ziua comemorării masacrului de la Montreal, 3 decembrie – ziua persoanelor cu dizabilități.

În întreaga lume, femeile sunt considerate unul dintre cele mai vulnerabile grupuri în ceea ce privește violența domestică. Violența împiedică participarea deplină a femeilor în societate, are consecințe pe termen lung și costuri pentru familii, comunități și țări. În pofida adoptării legislației speciale, dezvoltării serviciilor specializate adresate protecției și reabilitării victimelor violenței, a eforturilor de informare și sensibilizare a populației, violența în bază de gen afectează grav societățile. Violența împotriva femeilor și fetelor, fiind încălcare gravă a drepturilor omului, este amplificată de situația pandemică legată de COVID-19.

La deschiderea conferinței, Violeta Cojocaru, dr. hab., profesor, prorector, Universitatea de Stat din Moldova, a menționat importanța sectorului educațional și a activității ample în cadrul instituției intru prevenirea violenței în familie. În calitate de instrument important în acest sens a fost specificată importanța ratificării Convenției de la Istanbul.

În cadrul evenimentului, Djulieta Popescu, secretara de stat a MSMPS a reiterat angajamentele naționale și internaționale în domeniul egalității de gen și combaterii violenței față de femei, inclusiv angajamentul ministerului de promovare a ratificării Convenției de la Istanbul.

Vladimir Guţu, decanul Facultății de Psihologie şi Științe ale Educaţiei, Sociologie și Asistenţă Socială a USM, a menționat că fenomenul violenței în familie este unul global şi care este necesar să fie discutat şi găsite soluții la nivel local prin diferite acţiuni întreprinse de diferiţi actori.

Politicile statului și acțiunile structurilor abilitate în domeniu au fost abordate de Lilia Pascal, șef Direcție, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, și de Dorel Nistor, comisar principal, Inspectoratul General al Poliției, MAI.

Maia Şevciuc a menționat importanța abordării practice şi colaborarea mediului academic-științific cu practicienii în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului violenței în familie, acest aspect fiind important pentru programele educaționale dezvoltate în cadrul USM.

Valentina Bodrug-Lungu a specificat că abordarea intersectorială este esențială în prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie, iar pentru aceasta este necesară conjugarea eforturilor tuturor actorilor în acest sens.

Rolul societăţii civile în susținerea și promovarea politicilor de prevenire și combatere a violenței față de femei este de a facilita coordonarea şi de a extinde cooperarea intersectorială între autorităţile naţionale şi cele locale, de  a facilita dialogul dintre Guvern şi partenerii de dezvoltare, a precizat Nina Lozinschi, secretara generală a Platformei pentru Egalitate de Gen.

În cadrul conferinţei participantele și participanții au fost familiarizați cu experiențele de activitate a masteranzilor/masterandelor de la USM, cu instrumente și practici pozitive în prevenirea şi combaterea violenţei în familie realizate de către Centrul de asistență și consiliere pentru agresorii familiali, din or. Drochia.

Persoana de contact

Valentina Bodrug-Lungu valbodrug@mail.ru

069182020