Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice „Rolul instituţiilor societăţii civile în dezvoltarea comunităţii locale. Cazul Republicii Moldova”

Postat 1/02/2019 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în ştiinţe politice „Rolul instituţiilor societăţii civile în dezvoltarea comunităţii locale. Cazul Republicii Moldova”

Pretendent: Budurina-Goreacii Carolina

Conducător ştiinţific: Moşneaga Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe politice, profesor universitar

Consiliul Știinţific Specializat: D 561.01 – 34 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Rolul instituţiilor societăţii civile în dezvoltarea comunităţii locale. Cazul Republicii Moldova

Specialitatea: – 561.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice

Data: 13 februarie 2019

Ora:  15.00

Local: MD-2009, Republica Moldova, or. Chişinău, str. A. Mateevici, nr.60, blocul IV USM, auditoriul 222

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 • Budurina-Goreacii C. Afirmarea organizațiilor societății civile ca forme de asociere umană În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. Nr. 4. Chișinău: „Elan Poligraf” SRL, 2012. p. 132-136. ISSN 1857-1999.
 • Budurina-Goreacii C. Societatea civilă şi buna guvernare: cazul Republicii Moldova. În: Studia Universitatis Moldaviae. (Seria Ştiinţe Sociale). Nr. 8 (78). Chişinău: CEP USM, 2014. p. 8-14. ISSN 1814-3199.
 • Budurina-Goreacii C. Afirmarea și dezvoltarea instituțiilor societății civile moldovenești (1991-2013). În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. Nr. 1 (31). Chișinău: „Elan Poligraf” SRL, 2014. p. 73-80. ISSN 1857-1999.
 • Budurina-Goreacii C. Cadrul legal şi instituţional al societății civile din Republica Moldova. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. Nr. 1 (35). Chișinău: „Elan Poligraf” SRL, 2015. p. 78-86. ISSN 1857-1999.
 • Budurina-Goreacii C. Experienţa autorităţilor statale şi a instituțiilor societății civile în soluţionarea problemelor la nivel local: cazul raionului/oraşului Şoldăneşti. În: Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale. Nr. 1 (Vol.11). Chișinău: „Elan Poligraf” SRL, 2016. p. 89-108. ISSN 1857-1999.
 • Premisele constituirii societăţii civile în Republica Moldova. În: Studia Universitatis Moldaviae. (Seria Ştiinţe Sociale). Nr. 3 (103). Chişinău: CEP USM, 2017. p. 259-263. ISSN 1814-3199.
 • Budurina-Goreacii C. Aspecte conceptuale ale termenului de societate civilă în contextul relației „societate civilă-stat”. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 3 (LVIII). Chișinău: USM, USPEE, AMSP, 2012. p. 33-41. ISSN 1812-2566.
 • Cebotari S., Budurina-Goreacii C. The Republic of Moldova in the context of Eastern Partnership. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 1 (LX). Chișinău: USM, USPEE, AMSP, 2013. p. 125-139. ISSN 1812-2566.
 • Budurina-Goreacii C. Democrația și dinamica societății civile: provocări și perspective. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 2 (LXI). Chișinău: USM, USPEE, AMSP, 2013. p. 87-98. ISSN 1812-2566.
 1. Budurina-Goreacii C. Strategii și mecanisme naționale de dezvoltare a societății civile în consolidarea comunității locale. Cazul Republicii Moldova. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 4 (LXIII). Chișinău: USM, USPEE, AMSP, 2013. p. 45-58. ISSN 1812-2566.
 2. Budurina-Goreacii C. Dimensiuni legale în contextul dezvoltării unui mediu favorabil pentru societatea civilă. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 3 (LXVI). Chişinău: USM, USPEE, AMSP, 2014. p. 32-42. ISSN 1812-2566.
 3. Budurina-Goreacii C., Stejaru S. Colaborarea instituțiilor societății civile și autorităților statale în elaborarea politicilor publice. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 1 (LXVIII). Chişinău: USM, USPEE, AMSP, 2015. p. 33-56. ISSN 1812-2566.
 4. Stejaru S., Budurina-Goreacii C. Societatea civilă în contextul procesului diplomatic de stabilire a agendei globale. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 1 (LXVIII). Chişinău: USM, USPEE, AMSP, 2015. p. 185-200. ISSN 1812-2566.
 5. Budurina-Goreacii C. Baza juridico-normativă de instituționalizare a societății civile moldoveneşti. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 1 (LXXII). Chişinău: USM, USPEE, AMSP, 2016. p. 53-65. ISSN 1812-2566.
 6. Budurina-Goreacii C. Experienţa instituţiilor societăţii civile în dezvoltarea comunităţilor locale. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 1 (LXXVI). Chişinău: USM, USPEE, AMSP, 2017. p. 76-99. ISSN 1812-2566.
 7. Budurina-Goreacii C. Abordarea conceptuală a fenomenului instituțiilor societății civile. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 3 (LXXVIII). Chișinău: USM, USPEE, AMSP, 2017. p. 94-119. ISSN 1812-2566.
 8. Budurina-Goreacii C. Formalizarea parteneriatului de colaborare dintre instituțiile societății civile și autoritățile APL în dezvoltarea comunităților locale. În: Moldoscopie (Probleme de analiză politică). Nr. 4 (LXXIX). Chișinău: USM, USPEE, AMSP, 2017. p. 24-44. ISSN 1812-2566. 

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată:

Autorul determină rolul instituţiilor societăţii civile în contextul dezvoltării comunităţii locale în Republica Moldova, odată cu desprinderea ţării noastre de la imperiul sovietic, identifică pentru reprezentanţii din mediul academic şi cel neguvernamental principalele probleme şi provocări cu care se confruntă sectorul asociativ, precum şi prezintă unele recomandări privind dezvoltarea comunităţii (comunităţilor) locale sub aspect economic, social şi cultural.

 1. Conţinutul de bază al tezei:

În prezenta lucrare autorul analizează istoriografia cercetării fenomenului instituțiilor societății civile în contextul dezvoltării comunității locale; examinează abordările teoretico-metodologice ale conceptelor de „instituții ale societății civile” şi „dezvoltarea comunităţii locale”; investighează dimensiunile corelative dintre „instituțiile societății civile” şi „dezvoltarea comunităţii locale”; analizează dezvoltarea instituțiilor societăţii civile moldovenești în contextul schimbărilor democratice, având ca reper perioada anilor 1988 ‒ prezent; examinează dinamica dezvoltării comunității locale din perspectiva modificărilor structurale ale instituţiilor societăţii civile; cercetează parteneriatul de colaborare dintre instituțiile societății civile și autorităţile APL în dezvoltarea comunităţii locale; evaluează funcțiile specifice ale instituțiilor societății civile în contextul schimbărilor socioeconomice și culturale la nivel local; prezintă unele practici de succes ale instituțiilor societății civile în dezvoltarea comunităţilor din raioanele Şoldăneşti, Orhei şi Cahul.

 1. Principalele rezultate obţinute

În rezultatul investigației a fost introdus în ştiinţa și practica națională conceptele de ,,instituţii ale societăţii civile” şi de ,,dezvoltare a comunităţii locale” ca elemente esenţiale ale asigurării bunăstării generale, a fost examinat cadrului legislativ moldovenesc al sectorului asociativ în vederea determinării gradului de implicare a sectorului asociativ la procesul decizional, au fost evaluate funcțiile specifice ale instituțiilor societății civile în direcţia dezvoltării comunităţii locale din perspectiva activităţilor desfăşurate, precum şi au fost prezentate unele practici de succes ale instituțiilor societății civile în soluţionarea celor mai stringente probleme de nivel local din raioanele Şoldăneşti, Orhei şi Cahul