Prezentarea tezei de doctor în filologie cu titlul: „Valori semantice și funcții sintactice polifuncționale ale subordonării în limba română” a dnei Marcela Burnete

Postat 15/02/2019 in categoria Anunturi

Pe data de 25 februarie 2019, ora 13:30, în sala 5, Blocul I al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 621. Științe ale limbajului (621.01 –– Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholingvistică; lingvistică informatizată)

în cadrul căreia

dna Marcela BURNETE

 va prezenta spre examinare teza de doctor în filologie cu titlul:

Valori semantice și funcții sintactice polifuncționale ale subordonării în limba română.

Conducător ştiinţific – dl Gheorghe COLȚUN, profesor universitar, doctor habilitat în filologie.