Personalitate notorie a USM – Profesorul Anatol Sîrghi la 90 de ani

Postat 15/02/2019 in categoria Noutati

Profesorul Anatol Sîrghi la 90 de aniProfesorul Anatol Sîrghi, ajuns astăzi la onorabila vârstă de 90 de ani, s-a născut la 15 februarie 1929. Este un dascăl care și-a consacrat întreaga viață activității didactice universitare. Domnul Profesor este absolvent al Facultăţii de Fizică a Universităţii de Stat din Chișinău. Și-a început cariera didactică și științifică în calitate de lector la Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chișinău. În anul 1956 a fost admis la studii de doctorat la Facultatea de Fizică a Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova. După absolvirea doctoratului revine la Institutul Pedagogic din Chișinău, unde a lucrat până la fuziunea acestuia, în 1960, cu Universitatea de Stat din Chișinău. În anul 1963 dlui Sîrghi i se acordă titlul de conferenţiar universitar la Catedra Optică şi Spectroscopie, fiind promovat concomitent în funcția de prodecan al Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universității de Stat din Chișinău. Aici s-au manifestat plenar capacitățile și aptitudinile profesionale şi manageriale deosebite ale Domniei Sale, spiritul de inițiativă și dorinţa de a organiza cât mai eficient activitatea didactică și științifică la facultate, dar și abilitatea de a cultiva la studenți interesul pentru activitatea de cercetare și valorile ştiinţifice autentice. Inteligenţa și înţelepciunea ce îl caracterizează au fost o stea călăuzitoare pentru multe generaţii de absolvenţi ai facultăţii.

În anii 1966-1969, Profesorul Anatol Sîrghi exercită funcția de decan al Facultăţii de Fizică și Matematică, iar în anii 1972-1980 este decan al Facultăţii de Fizică. În calitate de decan a fost întotdeauna aproape de studenţi, reușind să soluţioneze prompt orice probleme studențești, fie de studii, fie de ordin personal. A contribuit mult, de asemenea, la sporirea imaginii facultăţii și a Universității în general. În anii 1981-1985, Domniei sale i se încredințează postul de decan al Facultăţii de Perfecţionare a Cadrelor. Calitățile care îl caracterizează pe dl Sîrghi în activitatea consacrată pregătirii cadrelor ştiinţifico-didactice sunt profesionalismul, principialitatea, onestitatea, spiritul creativ. Printre calităţile umane ale Domnului Profesor se evidențiază în mod deosebit inteligenţa distinctă și simțul rafinat al umorului.

Domnul Anatol Sîrghi este un reprezentant merituos al comunității universitare din Republica Moldova, care se bucură de stima și respectul tuturor celora care îl cunosc și îl apreciază, fiind astăzi decorat de către Rectorul USM, dr.hab., prof.univ. Gheorghe Ciocanu, cu Medalia „Veteran al USM”.

La mulți ani cu sănătate, Domnule Profesor Anatol Sîrghi!

În numele colegilor de la Facultatea de Fizică şi Inginerie USM,

Dr.conf.univ. Liliana Dmitroglo, Lector Alisa Curlicovschi