Seminar international ”Stimularea studenților spre progres: experiența profesorilor americani în educația multiculturală”

Postat 27/02/2019 in categoria Noutati

“Succesul nu trebuie măsurat prin poziția

pe care ai atins-o în viață, ci prin obstacolele

pe care le-ai depășit în calea spre succes”. 

—Booker T. Washington

 

La 16 februarie, Centrul de Studii Americane de la Universitatea de Stat din Moldova a organizat seminarul internațional dedicat Lunii istoriei afro-americane 2019, cu tema ”Stimularea studenților spre progres: experiența profesorilor americani în educația multiculturală”. Prezentatorii au fost specialiști americani în domeniul studiilor americane, relațiilor internaționale, istoriei și predarea limbii engleze ca limbă străină.

Seminarul internațional a început cu discursul lui H. Martin McDowell, Șef Adjunct al Misiunii Diplomatice a SUA în Moldova, care a salutat participanții și a vorbit despre importanța unor astfel de evenimente pentru dezvoltarea unor relațiilor bune între cele două țări în epoca globalizării.

Apoi au urmat discursurile de salut din partea celorlalți membri ai grupului de experți, reprezentanții Ambasadei SUA, ai Universității de Stat din Moldova, oameni de știință din SUA și Moldova. Prezentatorul principal, Caroline Pryor, lector de limba engleză din programul Fulbright de la Universitatea de Stat “B.P. Hașdeu” din Cahul, a vorbit despre cele mai importate pagini ale istoriei afro-americane. A urmat o serie de întrebări și răspunsuri și publicul a fost implicat într-o discuție foarte interesantă și inspirată.

Celălalt prezentator american al grupului de experți a fost Michael Ravitsky, student al programului Fulbright, de la ULIM, care a realizat un discurs despre modalitățile de identificare a diferențelor culturale pentru o colaborare mai productivă, care a generat o discuție cu privire la problemele cu care se pot confruntă tinerii atunci când intră pe piața muncii într-o societate multiculturală.

Oaspeții și membrii grupului de experți (moderator – Elena Crestianicov, dr.conf., șeful Centrului de Studii Americane) și-au expus opiniile privitor la cele mai importante probleme legate de drepturile civile în SUA și în Europa. Ei au atras atenția asupra problemelor cu care se confruntă afro-americanii și alte minorități etnice din SUA, nevoilor tinerilor afro-americani în școlile publice și în companiile în care încep să lucreze. Ei au demonstrat valoarea culturii afro- americane în America și au subliniat importanța împărtășirii valorilor culturale ale diferitelor națiuni.

Discursurile, materialele unice și întrebările discutate în cadrul seminarului au stimulat discuția la masa rotundă și au ajutat profesorii moldoveni, foștii absolvenți ai programului de masterat în domeniul studiilor americane, masteranzi și doctoranzi, să se familiarizeze cu noile abordări ale educației tinerilor cu proveniență etnică diversă.

Implicarea activă a publicului a demonstrat dorința de cooperare ulterioară. Participanții au subliniat importanța subiectelor selectate, calitatea inovatoare și modul impresionant de a stabili relații cu publicul.

Centrul de Studii Americane exprimă sincere mulțumiri Ambasadei SUA și Universității de Stat din Moldova pentru sprijinul acordat Centrului de Studii Americane și organizarea evenimentelor noastre. Aceasta ne oferă inspirație pentru organizarea mai multor evenimente în viitor.

Elena Crestianicov, dr.conf.

 Șeful Centrului de Studii Americane

dav

dav

dav