Susţinerea referatului ştiinţific al tezei de doctor habilitat în istorie (în baza lucrărilor publicate) „Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate

Postat 27/02/2019 in categoria Announcements

Se anunţă susţinerea referatului ştiinţific al tezei de doctor habilitat în istorie (în baza lucrărilor publicate) „Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate)”

 

Pretendent: Victor Țvircun, dr.

Consultant ştiinţific:  Andrei Eşanu, academician

Consiliul ştiinţific specializat ad-hoc la specialitatea 611.03 – Istoria Universală (pe perioade) din cadrul Universităţii de Stat din Moldova

 Tema Referatului ştiinţific: Viaţa şi activitatea lui Dimitrie Cantemir (Probleme controversate)

Specialitatea: 611.03 – Istoria Universală (pe perioade)

Data: 06 martie 2019

Ora: 14:00

Local: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 1, et. 2

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului

Monografii

 1. Tvirkun V. Dimitrie Kantemir’in kısa biyografisı. Ankara, 2003. 51 p.
 2. Цвиркун В.И. Материалы к биографии Тома Кантакузино. Кишинев: Univers Pedagogic. 2005. 164 p.
 3. Ţvircun V. Viaţa şi activitatea lui Toma Cantacuzino. Chişinău: Univers Pedagogic. 2005. 164 p.
 4. Ţvircun V. Vitralii. Chişinău: Univers Pedagogic. 2006. 276 p.
 5. Цвиркун В. И. Эпистолярное наследие Димитрия Кантемира. Жизнь и судьба в письмах и бумагах. Кишинев: Ştiinţa. 2008. 360 p.
 6. Ţvircun V. File din istoria vieţii şi activităţii politice a lui Dimitrie Cantemir. Chişinău: Cartdidact. 2009. 106 p.
 7. Цвиркун В. И. Димитрий Кантемир. Страницы жизни в письмах и документах. СПб.: Нестор-История. 2010. 412 с. + илл.
 8. Цвиркун В. И. Под сенью двух держав. Жизнь и деятельность Димитрия Кантемира в Турции и России. Chişinău: Cartdidact, 2012. 236 p.
 9. Цвиркун В. И. Под сенью двух держав. Жизнь и деятельность Димитрия Кантемира в Турции и России. Издание 2-е. Исправленное и дополненное. Chişinău: Cartdidact, 2013. 280 p.
 10. Ţvircun V. Dimitrie Cantemir. Contemporan al veacului Luminilor. Аlbum. Istambul, 2014. 138 p.
 11. Цвиркун В. И. Соратник Петра Великого. Жизнь и деятельность Тома Кантакузино. Санкт-Петербург: Нестор-История, 2015. 216 p.+ илл.
 12. Ţvircun V. Viaţa şi destinul lui Dimitrie Cantemir. Bucureşti: Litera Internaţional, 2015. 256 p. + ilustraţii.
 13. Ţvircun V. Pe urmele trecutului. Следами минувшего. Culegere de articole. Chişinău: Cartdidact, 2015. 336 p. + ilustraţii.
 14. Ţvircun V. Toma Cantacuzino – Ostaş şi Demnitar. Istoria vieţii în scrisori şi documente. Chişinău: Cartdidact, 2016. 296 p.
 15. Ţvircun V. Dimitrie Cantemir. Repere biografice. Bucureşti, 2017. 374 p.

 

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată rezidă în prezentarea unei noi viziuni asupra vieţii şi activităţii lui D. Cantemir prin analiza şi dezvăluirea unor probleme controversate de istoriografie contemporană în baza unui cerc inedit și mai vast de izvoare
 2. Conţinutul de bază al tezei: în baza mai multor materiale inedite, descoperite în numeroase arhive şi biblioteci străine, s-a făcut o revizuire aprofundată şi complexă a informaţiei şi cunoştinţelor despre activitatea şi viaţa lui D. Cantemir în Rusia, s-au completat mai multe goluri în biografia lui, au fost eliminate numeroase greşeli şi inexactităţi.
 3. Principalele rezultate obţinute: în premieră au fost valorificate documente din arhive şi secţii de manuscrise ale bibliotecilor deferitor ţări, care au fundamentat un şir de clarificări ale inexactităţilor și erorilor constatate. În felul acesta, s-a profilat o nouă direcţie de cercetare – cantemirologia recteevolutivă, care descoperă şi clarifică corect fenomenul istoric în câmpul potenţial al adevărului istoric prin producerea de noi cunoştinţe în baza scoaterii în evidenţă a conexiunilor şi configurării ansamblului de ipoteze; prin provocarea apariţiei sensului elementelor istorice, punându-le în raport cu elementele unor contexte istorice concrete.