Prezentarea tezei de doctor în filologie cu titlul: „Echivalente românești ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă (studiu contrastiv)” a dnei Aliona Sobol

Postat 11/04/2019 in categoria Anunturi

Pe data de 24 aprilie 2019, ora 13:30, în sala 5, Blocul I al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 621. Științe ale limbajului (621.01 –– Lingvistică generală; filosofia limbajului; psiholoingvistică; lingvistică informatizată)

în cadrul căreia

dna Aliona SOBOL

 va prezenta spre examinare teza de doctor în filologie cu titlul:

Echivalente românești ale verbelor prefixale aspectuale din limba rusă (studiu contrastiv).

Conducător ştiinţific – dna Emilia OGLINDĂ, conferențiar universitar, doctor în filologie.