Studenții USM au participat la proiectul interdisciplinar PBLMD

Postat 23/04/2019 in categoria Noutati

La 13 aprilie 2019, 5 studențiai Facultății de Dreptde la Universitatea de Stat din Moldova, au prezentat în fața experților externi, reprezentanți ai potențialilor angajatori din diferite domenii (jurisprudență, business, medicină ș.a.), rezultatele cercetării realizate în cadrul proiectului Erasmus+ „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: spre consolidarea competitivității și șanselor de angajare ale studenților”.

În cadrul proiectului-pilot interdisciplinar și interuniversitar cu aplicarea metodei de învățare bazată pe probleme în grup au fost formate 5 echipe din studenți din cadrul mai multor universități: USM, UTM, ASEM, USMF, USC, USARB, care pe parcursul a circa 2 luni au formulatși au cercetat probleme actuale tangente Obiectivelor Dezvoltării Durabilepentru Republica Moldova.

Fiecare echipă a fost supravegheată de către supervizori naționali (profesori din cadrul universităților participante la proiect) și mentori externi (profesori de la Universitatea Aalbourg, Danemarca).

Rezultatele cercetării au fost prezentate în fața unui juriu, din componența căruia au făcut parte Boris Efimov, director executiv SA „Orhei-Vit”, Eugen Hristev, director general SRL „Trimetrica”, Tatiana Petrova, actualmente șef Departament Echipamente Medicale SRL „Becor”, anterior director executiv Eurofarmaco, Dorin Recean, director executiv și fondator SRL „PERFORMA”, Alexandru Țurcan, partener Turcan & Cazac Law Firm, Rodica Verbeniuc, director Agenția de Investiții Moldova. După deliberări, comisia de jurizare a stabilit următoarele rezultate:

Locul 1 – proiectul ”Analiza impactului incluziunii sociale a persoanelor cu vârsta 60+ asupra dezvoltării instituțiilor publice”, echipa nr.4;

Locul 2 – proiectul ”Analiza impactului biomase iasupra gospodării lorțărănești”, echipa nr. 2;

Locul 3 – proiectul ”Impactul reciclării asupra incluziunii socio-economice în Republica Moldova”, echipa nr.1;

Locul 4 – proiectul ”Cum dezvoltarea durabilă a localităților rurale influențează calitatea apei potabile?”, echipa nr. 3;

Locul 5 – proiectul ”Activitatea parteneriatului public-privat în problemele de mediu în contextul dezvoltării durabile”, echipanr. 5.

Comisia de jurizarei-a felicitat pe câștigători și le-a oferit tuturor participanților la acest proiect oportunitatea de a realiza stagii de practică în cadrul companiilor în care activează membrii juriului.

Pentru mai multe informații privitor la PBLMD, vă invităm să accesați următoarele legături: www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/

PLBMD_1 (1)

PLBMD_2 (1)

PLBMD_3 (1)

PLBMD_4 (1)

PLBMD_6 (1)