Turul doi al alegerilor pentru funcția de rector al USM va avea loc la data de 16 decembrie 2020 (ora 09:00 – 17:00). La turul doi al alegerilor pentru funcția de rector al USM vor participa următorii candidați:

  1. Florentin PALADI, dr. hab, prof. univ.
  2. Igor ȘAROV, dr., conf. univ.

În conformitate cu pct. 26 din Regulamentul cu privire la modul de alegere a rectorului USM, electorii au dreptul să verifice înscrierea în lista electorală pentru alegerea rectorului USM. În acest sens, electorii se pot adresa la Secretariatul Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională sau la Secretariatul Comisiei Electorale Universitare până la 15 decembrie 2020, ora 13.00. În conformitate cu pct. 28 din Regulamentul cu privire la modul de alegere a rectorului USM lista electorală a membrilor comunității academice cu drept de vot aprobată de CDSI include personalul titular științifico-didactic, științific și didactic, precum și reprezentanții studenților din senatul USM și din consiliile facultăților.

Pentru persoanele în vârstă de peste 63 (șaizeci şi trei) ani, persoanele cu necesități speciale, precum și persoanele bolnave de COVID-19, se organizează la solicitare, votul cu urna mobilă.  Cererea electorului privind votarea la domiciliu se expediază în format electronic secretarului CEU pe adresa: marianatoaca@gmail.com  până pe data de 15 decembrie 2020, ora 13.00.

 Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională a USM