Comisia Electorală Universitară (CEU) a Universităţii de Stat din Moldova (USM), aduce la cunoştinţă, comunitatea academică cu drept de vot, precum că la data de 16 decembrie 2020, între orele 09.00 – 17.00, se va desfăşura turul doi de alegere a rectorului USM.

Alegerile se realizează prin vot universal, direct, secret şi liber exprimat. Luând în considerare situația epidemiologică din Republica Moldova alegerile se vor desfăşura în trei puncte de votare(o singură secție de votare) situate în incinta USM după cum urmează:

 Punctul de votare nr.1  Blocul II USM, sala 119.

Se prezintă electorii facultăților:

 1. DREPT;
 2. FIZICĂ ŞI INGINERIE;
 3. PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI, SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ;
 4. JURNALISM ŞI ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII.

Punctul de votare nr.2  Blocul III USM, sala 127.

Se prezintă electorii facultăților:

 1. RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE;
 2. ISTORIE ŞI FILOSOFIE;
 3. LITERE;
 4. PERSONAL ŞTIINŢIFIC TRANSFERAT DE LA UNIVERSITATEA DE STAT “DIMITRIE CANTEMIR”;
 5. ELECTORII LABOARATOARELE ȘTIINȚIFICE

(LCŞ ECOFIZIOLOGIA UMANĂ ŞI ANIMALĂ;

LCŞ CHIMIE ECOLOGICĂ ŞI TEHNOLOGII CHIMICE MODERNE;

LCŞ FICOBIOTEHNOLOGIE;

LCŞ PROCESE PEDOGENETICE; LCŞ FIZICA MEDIULUI ŞI MODELAREA

SISTEMELOR COMPLEXE;

LCŞ MATEMATICI FUNDAMENTALE ŞI APLICATIVE; LCŞ BIOCHIMIA

PLANTELOR;

LCŞ MATERIALE AVANSATE ÎN BIOFARMACEUTICĂ ŞI TEHNICĂ;

LCŞ DEZVOLTARE DURABILĂ ŞI PERFORMANŢĂ ECONOMICĂ;

LCŞ FIZICA SEMICONDUCTORILOR ŞI DISPOZITIVELOR;

LCŞ FIZICA ŞI INGINERIA NANOMATERIALELOR “E.POKATILOV”;

LCŞ MATERIALE ORGANICE/ANORGANICE ÎN OPTOELECTRONICĂ;

LCŞ TRACOLOGIE;

CCŞ POLITICI EDUCAŢIONALE ŞI SOCIALE)

Punctul de votare nr. 3  Blocului IV USM, sala 113.

Se prezintă electorii facultăților:

 1. ȘTIINȚE ECONOMICE;
 2. MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ;
 3. BIOLOGIE ŞI PEDOLOGIE;
 4. CHIMIE ŞI TEHNOLOGIE CHIMICĂ;
 5. ARTE FRUMOASE;
 6. Electorii de la  CATEDRA MILITARĂ și SECŢIA EDUCAŢIE FIZICĂ.

Studenții, masteranzii și doctoranzii votează conform listelor facultăților respective, unde își fac studiile.

Fiecare elector, membru al comunităţii universitare cu drept de vot, se va prezenta la vot şi se va legitima în baza buletinului de identitate. Votul se va exercita individual, în cabina de vot, prin aplicarea ştampilei de vot în dreptul unui candidat. Procesul de votare se va desfășură cu asigurarea distanței sociale de minim 1(unu) metru și accesul fluidizat în interior. Fiecare elector se va prezenta  la punctul de votare având mască și mănuși de protecție.

Pentru persoanele în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, persoane cu necesități speciale, precum și persoanele bolnave de COVID-19, se organizează la solicitare, votul cu urna mobilă.

 

Președinte C.E.U USM                                     Roman Dumitru

Secretar    C.E.U USM                                      Toacă Mariana

14.12.2020