Titlul: Prezentarea tezei de doctor în istorie cu titlul: „Biserica catolică din Basarabia în perioada interbelică.” a dlui Petru Ciobanu

Postat 30/05/2019 in categoria Anunturi

Pe data de 11 iunie 2019, ora 15:00, în sala 535, Blocul central al USM (str. A. Mateevici, 60) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 611.02 – Istoria românilor (pe perioade)

în cadrul căreia

dl Petru CIOBANU

 va prezenta spre examinare teza de doctor în istorie cu titlul:

Biserica catolică din Basarabia în perioada interbelică.

Conducător ştiinţific – dl Ion GUMENÎI, conferențiar universitar, doctor habilitat în istorie