Susţinerea tezei de doctor în științe fizice cu tema „Proprietățile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozite”

Postat 31/05/2019 in categoria Announcements

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe fizice cu tema „Proprietățile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozite”

Pretendent: Postolache Vitalie

Conducător ştiinţific: Tighineanu Ion, academician, doctor habilitat

Consultant ştiinţific: Ursachi Veaceslav, doctor habilitat, conferențiar cecetător

Consiliul ştiinţific specializat: D 134.01-03 din cadrul Universității de Stat din Moldova

Tema tezei: Proprietățile fizice ale structurilor cvasi uni- și bi-dimensionale semiconductoare și compozite

Specialitatea: 134.01 – Fizica și tehnologia materialelor

Data: 12 iunie 2019

Ora: 15.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, bl. 4, sala 222, str. A. Mateevici 60, Chişinău, MD-2009.

Principalele publicații științifice la tema tezei:

  1. Tiginyanu I., Ghimpu L., Gröttrup J., Postolache V., Mecklenburg M., Stevens-Kalceff M., Ursaki V., Payami N., Feidenhansl R., Schulte K., Adelung R., Mishra Y.K. Strong light scattering and broadband (UV to IR) photoabsorption in stretchable 3D hybrid architectures based on Aerographite decorated by ZnO nanocrystallites. În: Scientific Reports, 2016, vol. 6, p. 2913.
  2. Aleinicov E., Ioisher A., Makhnovskiy D., Postolache V., Tiginyanu I., Ursaki V. Magnetic properties of microwires and filiform nanostructures with elongated magnetic inclusions. În: Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2016, vol.52(6), p. 499-508.
  3. Monaico E., Postolache V., Borodin E., Ursaki V., Lupan O., Adelung R., Nielsch K., Tiginyanu I. Control of persistent photoconductivity in nanostructured InP through morphology design. În: Semiconductor Science and Technology, 2015, vol. 30, p. 035014.
  4. Popa V., Braniste T., Stevens-Kalceff M. A., Gerthsen D., Brenner P., Postolache V., Ursaki V., Tiginyanu I. Yellow Luminescence and Optical Quenching of Photoconductivity in Ultrathin Suspended GaN Membranes Produced by Surface Charge Lithography. În: Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2012, vol. 7, p. 730-734.
  5. Ioisher A., Badinter E., Postolache V., Monaico E., Ursaki V., Sergentu V., Tiginyanu, I. Filiform Nanostructure Technologies Based on Microwire Stretching. În: Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2012, Vol. 7, p. 688-695;
  6. Ioisher A., Badinter E., Monaico E., Postolache V., Hartnagel H.L., Leporda N., Tiginyanu I. Integration of Ge nanowire arrays in glass micro-fibers. În: Surface Engineering and Applied Electrochemistry, 2011, vol. 47, nr. 2, p. 103–106.
  7. Badinter E., Ioisher A., Monaico E., Postolache V., Tiginyanu I. Exceptional Integration of Metal or Semimetal Nanowires in Human-Hair-Like Glass Fiber. În: Materials Letters, 2010, vol. 64, p. 1902-1904.

 

Rezumatul tezei

  1. Problema științifică soluționată în domeniul fizicii materialelor semiconductoare este identificarea prin studiul relaxării fotoconductibilității a mecanismelor fotoconductibilității remanente și a efectelor plasmonice de intensificare a luminescenței în funcție de dimensionalitatea, compoziția și morfologia nanostructurilor semiconductoare, precum și explorarea proprietăților fotonice, magnetice și galvano-magnetice în nanostructuri filiforme pentru diverse aplicații.
  2. Conţinutul de bază al tezei se focusează pe explorarea efectelor fotoelectrice și plasmonice în nanostructuri cvasi unidimensionale și bidimensionale precum și în materiale nanoporoase și compozite preparate în baza materialellor III-V și ZnO, a proprietăților magnetice, galvano-magnetice și fotonice ale structurilor filiforme din Ge, și aliaje magentice în izolație de sticlă. Structura cercetării doctorale este dictată de problema științifică, scopul și obiectivele trasate şi cuprinde adnotări în limbile română, rusă, engleză, lista abrevierilor; introducere, patru capitole divizate în subcapitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 215 de titluri, 5 anexe, 122 pagini de text de bază, 75 figuri, 6 tabele. Rezultatele prezentate în teză sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice și 1 brevet de invenție.
  3. Principalele rezultate obținute. Au fost determinate mecanismele fotoconductibilității remanente, stingerii optice și efectelor plasmonice în funcție de compoziția și morfologia nanostructurilor semiconductoare. Aceste rezultate pot fi utilizate pentru diminuarea impactului negativ asupra dispozitivelor, îmbunătățirea parametrilor, explorarea efectelor de memorie și creșterea eficienței de emisie. Efectele observate în structuri filiforme pot fi utilizate la dezvoltarea senzorilor și etichetelor magnetice, dispozitivelor fotonice și alte aplicații.Rezultatele principale ale tezei au fost prezentate și comunicate în cadrul mai multor conferinţe internaţionale şi naţionale, au fost publicate în diverse reviste de specialitate.