Susţinerea tezei de doctor în filologie „Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)”

Postat 11/06/2019 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în filologie „Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)

Pretendent: Tatiana Trebeș

Conducător ştiinţific: Iraida Condrea

Consiliul ştiinţific specializat: D 621.03.-71

Tema tezei: Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)

Specialitatea: 621.03. Fonetică și fonologie; dialectologie; istoria limbii; sociolingvistică; etnolingvistică

Data: 21 iunie 2019

Ora: 11.00

Local: Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 65, MD-2009, Republica Moldova, blocul I, aula 5.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

 1. Trebeș T. Numele propriu de persoană ca obiect de studiu al sociolingvisticii. În: Philologia, N. 1-2, 2019, p. 86-95.
 2. Trebeș T. Onomasticonul actual din perspectiva specificului gender al numelor de persoană (cu referire la onomasticonul orașului Orhei). În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe Umanistice, 2017, 10 (100), p. 43-46.
 3. Trebeș T. Perspectiva pragmatică a actului denominării între convențional și neconvențional. În Studia Unversitatis Moldaviae. Seria Științe Umanistice. 2016, Nr. 10 (110). p. 86-90
 4. Trebeș T. Tendințe de modernizare a sistemului onomastic tradițional (cu referire la prenumele din orașul Orhei). În: Limba Română. Chișinău, 2014, nr. 2 (224), p. 63-69.

Rezumatul tezei

 1. Problematica abordată

Lucrarea de doctorat „Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei)” tratează prenumele ca parte integrantă a sistemului onomatologic, aflată într-o permanentă evoluție și fiind marcată de diverși factori sociali, psihologici, lingvistici etc.

 1. Conţinutul de bază al tezei

Lucrarea ,,Studiu asupra prenumelor actuale (pe material din raionul Orhei) abordează numele propriu de persoană din perspectiva sensului lexical, al conținutului denotativ și al celui conotativ, ca semn lingvistic, dar și din perspectiva actelor de vorbire (locuționar, ilocuționar, perlocuționar), subliniindu-se și caracterul etnic al acestuia. De asemenea, teza conține informații importante cu privire la periodizarea diacronică a sistemului onomastic european și românesc, tratează aspectele ce țin de reglementările juridice în ceea ce privește numele, și prezintă rezultatele realizării unui studiu de caz în raionul Orhei, care demonstrează tendința continuă de modificare a inventarului de nume, în funcție de factorii politici, religioși, lingvistici etc.

 1. Principalele rezultate obţinute
 2. Cercetarea inventarului de nume impune abordarea acestuia în context sociopolitic și cultural, deoarece analiza sistemului antroponimic al unei zone constituie un demers informațional cu privire la evoluția inventarului de nume în regiunea respectivă, reliefează tradițiile locale, evenimentele social-politice, apartenența etnică, lingvistică și religioasă a populației autohtone.
 3. Numele este un cod informațional, care, odată descifrat și decodificat, contribuie la stabilirea identității naționale și culturale a unei persoane, fapt care a făcut ca onomastica să fie unul dintre puținele domenii lingvistice reflectate în legislație, întrucât numele are impact social și juridic.
 4. Analiza diacronică a inventarului de nume scoate în evidență tendințele de modificare a onomasticonului tradițional, factorii care influențează înnoirea inventarului de nume, căile de pătrundere a prenumelor noi și adaptarea acestora la specificul limbii române.
 5. Evoluția / modificarea onomasticonului este o consecință a unei stări de intenționalitate a numitorului / agentului care acordă numele și relevă dorința de individualizare, de originalitate, apartenența sau dorința de integrare într-un anumit mediu social.
 6. Stabilitatea și continuitatea sistemului antroponimic tradițional demonstrează că numele este un element al patrimoniului național. Datele statistice arată că despre modificarea onomasticonului se poate vorbi doar din punctul de vedere al sistemului onomastic pasiv (numele cu o frecvență mai mică), deoarece sistemul onomastic activ, rămâne, de obicei, neschimbat (numele tradiționale au o frecvență / popularitate mai mare și durabilitate în timp, sunt constante).