Prezentarea tezei de doctor în filologie cu titlul: „Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere a autorului în spaniola contemporană (studiu lingvo-stilistic)” a dnei Laura Mîrzac

Postat 7/06/2019 in categoria Anunturi

Pe data de 17 iunie 2019, ora 11:00, în sala 107, Blocul III al USM (str. M. Kogălniceanu, 65) va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil 621. Științe ale limbajului (621.06 –– Teoria textului; analiza discursului; stilistică)

în cadrul căreia

dna Laura MÎRZAC

 va prezenta spre examinare teza de doctor în filologie cu titlul:

Microsistemul mijloacelor de expresie verbală a punctului de vedere a autorului în spaniola contemporană (studiu lingvo-stilistic)

Conducător ştiinţific – dl Ion DUMBRĂVEANU, profesor universitar, doctor habilitat în filologie.