DEMAREAZĂ CONCURSUL ,,BURSE DE MERIT 2019″

Postat 17/06/2019 in categoria Anunturi

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a demarat CONCURSUL „BURSE DE MERIT 2019″.

Candidați eligibili: studenții ciclului I,ciclului II masterat, studii integrate care au obținut anul precedent de studii o medie a notelor la sesiunea de vară nu mai mică de 9 în domeniile de studiu tehnic, agrar, economic, medical, militar, drept (pentru candidații Academiei ,,Ștefan cel Mare” a MAI) și domeniul real (matematică, informatică, fizică, chimie, biologie), și nu mai mică de 9,5 în alte domenii de studiu.

Bursele de merit se stabilesc annual, după cum urmează: începând cu semestru III pentru studenții de la ciclul I licență care studiază în programe de studii cu 180 credite; începând cu semestrul V pentru studenții de la ciclul I licență care studiază în programe de studii de 240 credite);în ultimii doi ani de studii pentru studenții care realizează studii superioare integrate; începând cu semestrul III pentru studenții care își fac studiile în programe de master, ciclul II.

Dosarul va conține:

  • Copia buletinului de identitate;
  • Curriculumul Vitae, format Europass, care va cuprinde cele mai relevante activități extracurriculare pe perioada studiilor universitare, domeniile de interes, abilități deținute;
  • Certificatul academic vizat la Serviciul/Secția studii, cu indicarea notei medii pentru fiecare semestru, inclusiv în ultima sesiune;
  • Scrisoare de recomandare din partea consiliului facultății;
  • Copiile celor mai relevante materiale pe perioada studiilor, care atestă participarea la conferințe și seminare științifice, concursuri, olimpiade, activități de voluntariat;
  • Lista publicațiilor științifice cu datele bibliografice complete și copiile publicațiilor din ultimii doi ani de studii;
  • Acte care certifică participarea în programe de mobilitate/schimb cultural, sau alte materiale relevante;
  • Pentru studenții de la ciclul II master, se vor atașa copiile actelor/certificatelor care atestă performanțele și participarea acestora în diverse activități doar pe parcursul studiilor de master.

Dosarele candidaților vor fi prezentate până pe data de 21.06.2019 Institutului de Cercetare și Inovare USM, biroul 421a, blocul IV, tel.067560415, pentru a fi depuse ulterior centralizat la MECC.

Instituția de învățământ superior va prezenta dosarele candidaților la burse de meritpână pe data de 25.06.2019, cu o scrisoare de însoțire și o copie a recomandării Senatului, în care se va nominaliza concret candidatura pentru fiecare tip de bursă de merit finanțată din bugetul de stat, conform Regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului NR.1009 din 1 septembrie 2006.