Susţinerea tezei de doctor în științe politice„Character assassination as a tool in international politics (Case study of the United States — Russian Federation relations)/ Denigrarea ca instrument în politica internaţională (studiul de caz al relaţiilor dintre SUA şi Federaţia Rusă)”

Postat 17/06/2019 in categoria Anunturi

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe politice „Character assassination as a tool in international politics (Case study of the United States — Russian Federation relations)/ Denigrarea ca instrument în politica internaţională (studiul de caz al relaţiilor dintre SUA şi Federaţia Rusă)

                                                                                         

Pretendent: Smart Jason Jay

Conducător ştiinţific: Teosa Valentina, doctor habilitat în științe politice, profesor universitar

Consiliul ştiinţific specializat: D 562.01.-31

Tema tezei: Character assassination as a tool in international politics (Case study of the United States — Russian Federation relations)/ Denigrarea ca instrument în politica internaţională (studiul de caz al relaţiilor dintre SUA şi Federaţia Rusă)

Specialitatea: 562.01. Teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale a diplomaţiei

Data: 25 iunie 2019

Ora: 15.00

Local: USM, or. Chişinău, str. A. Mateevici, nr.60, blocul IV, auditoriul 222

 

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1.Monografii (recomandate spre editare de consiliul ştiinţific/senatul instituţiei acreditate la profilul respectiv): 1.2. monografii colective (cu specificarea contribuţiei personale)

  1. Smart J., Shiraev E. Character Attacks and American Presidents. In Character Assassination throughout the Ages, eds. Icks M., Shiraev E. Palgrave Macmillan US, 2014. — pp. 215–235. (1 c.a) Source: link.springer.com

2.Articole publicate în reviste recenzate, categoria B

2.1.Smart J.J. West versus East, or somewhere in between: how to understand cooperative times in United States — Russian relations. In Revista de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice, Numărul 3 (172), 2016. — pp. 213–221, categoria B. (0, 0,5 c.a)

3.Articole publicate în reviste recenzate, categoria C

3.1.Smart J.J. Understanding the political tendencies in Russian vs American perceptions of the Pussy Riot incident: a case study in character assassination. In Moldoscopie (Probleme de analiză politică), Numărul 3(74), 2016. — pp. 164–174, categoria C. (0,5 c.a.).

  1. Articole în diferite reviste ştiinţifice din străinătate recunoscute:

4.1.Смарт Дж. Дж. Сравнительный анализ конкретных исторических примеров политического очернительства Екатерины Великой и Григория Распутина. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія, Політологія, № 1, 2017. — с. 27-31.

4.2.Smart J.J. Contrasting the Use of Varying Methods of Character Attacks in National Political Campaigns: A Case Study of the Use of Images in the Presidential and Parliamentary Elections of Georgia, Moldova, and Ukraine 2018 – 2019. In: Eastern Europe Regional Studies. Periodical scientific journal. Editors: TSU Iv. Javakheshvili, Moldova State Univ., Diplomatic Acad.of Ukraine.ISSN: 2587-456X. -TSU: 2018, #6  Source: tsu.ge

5.Articole în materiale ale comunicărilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale

5.1.Смарт Дж., Боровский А. Политический перфоманс как инструмент коммуникации во время выборов. In Post-soviet states between Russia and the EU: analysing special circumstances and political tendencies: Conferinţaştiinţificăinternaţională, 27 September, 2016, Chişinău, Moldova. — pp. 134–140.

5.2.Смарт Дж., Боровский А., Бондаренко Н. Политическая мимикрия во время президентской кампании на Украине 2014 года. In Post-soviet states between Russia and the EU: analysing special circumstances and political tendencies: Conferinţaştiinţificăinternaţională, 27 September, 2016, Chişinău, Moldova. — pp. 318–330.

5.3.Smart J.J. , Teosa V. Strategies to discredit the reputation of political leaders in contemporary international relations. În Eastern Europe. Regional Studies. Edition of FP7 EU-PREACC Project research results. Chişinau: CEP USM, 2017.  p.311-317

5.4.Smart J.J. “Russian Influence and Kyrgyz Weakness: A Realist Understanding of Kyrgyz National Interest.” Virginia Polytechnic Institute and State University, Blackburg, VA, 2013. — 110p.  Source: vtechworks.lib.vt.edu

 

                                                                  Rezumatul tezei

  1. Problematica abordată: constă în argumentarea teoretică și adaptarea conceptului de denigrare a caracterului la sfera politicii internaționale, evaluarea gradului în care fiecare țară folosește atacuri de caracter împotriva conducerii celeilalte țări, în contextul relațiilor internaționale contemporane, analiza relațiilor dintre SUA și Federația Rusă pe parcursul unei perioade determinate pentru a demonstra modul în care denigrarea caracterului, ca instrument politic, evoluând la nivel transnațional, influențează relațiile dintre state.
  2. Conţinutul de bază al tezei

Teza este constituită din introducere, 3 capitole, concluzii și recomandări, bibliografie din 430 surse, 18 anexe, 140 de pagini text de bază. În teză este efectuată analiza surselor teoretice existente și a fundamentelor conceptuale studiului de denigrare a caracterului; definirea metodologiei de cercetare; stabilirea specificului tradiției rusești de denigrare a caracterului în politica internă și cea externă; evaluarea contrastelor dintre abordările naționale ale SUA, privind denigrarea caracterului în politica secolelor XX-XXI; proiectarea succeselor și eșecurilor strategiilor de denigrare a caracterului în politica externă a SUA șia Federației Ruse; caracterizarea specificului denigrării caracterului ca instrument al strategiilor de stat ale Statelor Unite și al politicilor Federației Ruse; identificarea resurselor de denigrare a caracterului în atacurile mass-mediei.

  1. Principalele rezultate obţinute

A fost realizată conceptualizarea denigrării în înțelegerea largă ca strategie politică în relațiile internaționale și în abordarea îngustă ca instrument în politica internațională. Din aceste perspective, au fost formulate principalele fundamente ale studiului de denigrare: de-a lungul istoriei, denigrarea a cunoscut o evoluție semnificativă, de la un mecanism folosit preponderent în interiorul țării spre o strategie complexă care a depășit hotarele statului suveran, fiind pe larg utilizată în politică internațională; există o relație strânsă între înrăutățirea relațiilor diplomatice dintre state și denigrarea intenționată a conducerii de către o parte prin intermediul organelor guvernamentale oficiale sau al presei susținute de guvern; în relațiile internaționale contemporane, marii actori politici, SUA și Federația Rusă, practică  strategia și instrumentarul denigrarii, de regulă, atacând liderii statului oponent prin modalități diferite. Fiecare stat are un specific al său în implementarea denigrării ca strategie politică.