Cel mai tânăr membru titular al Academiei Române a devenit Doctor Honoris Causa al USM

Postat 19/06/2019 in categoria Noutati

Astăzi, 19 iunie 2019, a avut loc ceremonia extraordinară de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa USM renumitului savant Marius Andruh, membru titular al Academiei Române și director al Departamentului de Chimie Anorganică al Facultății de Chimie de la Universitatea din București. Evenimentul a beneficiat de participarea Excelenței Sale Daniel Ioniță, ambasadorul României în R. Moldova și a unei delegații numeroase de personalități academice, condusă de  prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universității din București. 

Andruh_02

Prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu, Rectorul USM, a dat citire deciziei Senatului USM din 5 martie 2019 de conferire a  titlului onorific de Doctor Honoris Causa academicianului Marius Andruh, pentru ”contribuție esențială la dezvoltarea învățământului, promovarea științei și instruirii la nivel internațional, a valorilor educațional-spirituale și bunele intenții de colaborare cu USM, inclusiv prin promovarea USM în comunitatea științifico-didactică internațională, susținerea mobilității doctoranzilor, masteranzilor, cadrelor didactice de la USM în cadrul proiectelor internaționale, exercitarea în calitate de profesor universitar a conducerii tezelor de doctorat, elaborate de tinerii din R. Moldova, editarea împreună cu profesorii din București a unor lucrări științifico-didactice, organizarea participării universitarilor la foruri științifice, îmbogățirea fondurilor bibliotecii noastre prin donații de carte și literatură de specialitate.”

Dr. conf.univ. Viorica Gladchi, decanul Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a USM, a rostit un Laudatio cu prilejul acordării celei mai importante distincții USM renumitului savant român. ”În semn de recunoaștere a rezultatelor extraordinare în activitatea de cercetare științifică și a rolului  important al academicianului Marius Andruh în dezvoltarea relațiilor de colaborare între Universitatea din București și Universitatea de Stat din Moldova, comunitatea științifico-didactică a Facultății de Chimie și Tehnologie Chimică a propus Senatului USM acordarea academicianului Marius Andruh titlului onorific de Doctor Honoris Causa”, precizează dna Viorica Gladchi.  LAUDATIO

Andruh_01

Academicianul Marius Andruh a mulțumit Senatului USM pentru organizarea acestei ceremonii. ”Sunt fericit din mai multe motive. În primul rând, mă simt ca acasă, pentru că sunt basarabean. E un prilej de a mă simți mai aproape de originile mele. Apoi, în egală măsură, pentru respectul pe care îl am pentru știința din R. Moldova, care mă inspiră enorm”, afirmă dl Marius Andruh.

Domnia sa a făcut o trecere de revistă a activităților sale, a vorbit despre încurajarea cercetării fundamentale, ca sursă a progresului atât sub aspect intelectual, cât și material. Academicianul Marius Andruh a menționat colaborările sale de succes cu savanți de la noi.

Andruh_04

”Sunt convins de faptul că viitorul științei din R. Moldova va deveni treptat la fel de strălucit ca și în perioada sa de început, mai ales, că are o mare tradiție. Dacă avem o situație în domeniu dificilă, e pentru că foarte mulți tineri pleacă în străinătate. Studenții din R. Moldova pe care i-am avut sunt foarte buni, iar doctoranzii – excepționali! Important e să fie sprijiniții să se întoarcă acasă și să ducă o viață decentă”, declară academicianul Marius Andruh.

Prof. univ. dr. Mircea Dumitru, rectorul Universității din București: ”Suntem foarte bucuroși și emoționați să ne aflăm, astăzi, în ședința solemnă a Senatului USM. Ne leagă o prietenie mai lungă și am fost dintotdeauna plin de noroc să am privilegiul de a fi în preajma academicianului Marius Andruh. Mulțumim colegului și prietenului nostru pentru realizările sale minunate, care sunt și realizările ale colectivului Facultății de Chimie de la Universitatea din București.”

Andruh_05

Prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu, rectorul USM: ”Puțină lume de la noi știe că domnia sa nu este doar un mare savant, ci și cel mai tânăr membru titular al Academiei Române. Există o activitate a domniei sale ce ține de învățământul preuniversitar: de la un talentat olimpic – la autor de manuale preuniversitare, cu o contribuție substanțială la mișcarea olimpică din România. În clasa a X-a, a obținut locul II, în clasele XI-XII – locul I la Olimpiada Națională de Chimie din România. Este un prieten adevărat al comunității academice a USM. Sunt mândru și bogat, alături de domnia sa!”

Discursuri de elogiere au mai susținut personalități academice din România, prezente la eveniment.

La ceremonie au mai participat o serie de personalități academice ale Universității din București: prorector conf. univ. dr. Constantin Mihailciuc, conf. univ. dr. Florentina Nițu, decanul Facultății de Istorie, prof. univ. dr. Vasile Pârvulescu, directorul Departamentului de Chimie Organică, Biochimie şi Cataliză, prof. univ. dr. Victor David, directorul Centrului de cercetări de chimie analitică aplicată, Facultatea de Chimie, prof. univ. dr. Cristian Silvestru, directorul Departamentului de Chimie, Facultatea de Chimie şi Inginerie Chimică al Universității ”Babeş-Bolyai”, conf. univ. dr. Augustin Mădălin, drd. Lillian Ciachir, coordonatorul Catedrei UNESCO pentru Schimburi Interculturale și Interreligioase, Facultatea de Filosofie.

Angelina Olaru, specialistă principală, Serviciul Imagine și Relații Publice, USM