Jason Jay Smart, primul cetățean american, doctor al USM: ”Calitatea cercetării la USM e de același nivel ca în SUA”

Postat 25/06/2019 in categoria Noutati

american_doctor_1

La ora aceasta, dl Jason Jay Smart, fost consilier la alegerile prezidențiale din SUA în anul 2015 își susține teza de doctor la USM, cu tema ”Denigrarea ca instrument în politica internațională” (Studiul de caz al relațiilor dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă). Este primul cetățean american care devine doctor în științe al USM. Teza a fost elaborată în cadrul Departamentului Relații Internaționale al Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice și Administrative.

Conducătorul științific al doctorandului este prof.univ.dr.hab Valentina Teosa. Dl Jason Jay Smart a fost consilierul mai multor personalități politice din R. Moldova și din spațiul post-sovietic, în general, precum și ale unor companii occidentale.

”USM are o reputație foarte bună, de aceea, fiind implicat într-un proiect, la Chișinău, în anul 2014, am decis să elaborez și o teză de doctorat anume aici. Mai mult, calitatea cercetării la USM este de înalt nivel științific, de același nivel ca în SUA. Îmi place foarte mult USM, unde profesorii sunt deosebiți și m-au ajutat enorm”, ne-a mărturisit dl Jason Jay Smart.

Denigrarea ca armă politică interstatală

”La etapa actuală, relațiile internaționale se desfășoară în contextul confruntărilor permanente dintre state, iar în acest context, un loc important se oferă utilizării tot mai frecvente a strategiei de denigrare politică. Actorii internaționali implementează pe larg diverse instrumente pentru denigrarea liderilor politici. În acest sens, un exemplu elocvent îl constituie numeroasele atacuri la persoana președintelui american Donald Trump, la cea a președintelui rus Vladimir Putin și a altor lideri politici din Franța, Marea Britanie etc.

Uneori, denigrarea, ca strategie politică în relațiile internaționale, este folosită şi de unii lideri politici ai noilor state independente (sau împotriva lor), cum ar fi Republica Moldova sau Ucraina, acest fapt influențând esențial relațiile interstatale”, explică autorul în autoreferatul tezei.

american_doctor_4

Cât privește valoarea aplicativă a lucrării, dl Jason Jay Smart susține că rezultatele concluziilor și recomandările sale pot servi drept suport politologic pentru factorii de decizie guvernamentali și nonguvernamentali, în vederea evaluarii efectelor practice ale acestui fenomen în relațiile bilaterale, precum și în elaborarea strategiilor, instrumentelor adecvate amenințărilor existente pentru politica externă a statelor independente, inclusiv a Republicii Moldova.

Angelina Olaru, specialistă principală,

Serviciul Imagine și Relații Publice, USM