Absolvenții studiilor de masterat de la Istorie și Filosofievor primi diplomele duble ale USM și Universității din București

Postat 27/06/2019 in categoria Noutati

În data de 19 iunie 2019, Universitatea de Stat din Moldova (USM), reprezentată de rector prof. univ. dr. hab. Gheorghe Ciocanu, și Universitatea din București (UB) – de rector prof. univ. dr. Mircea Dumitru, au semnat două acorduri de cooperare,în urma cărora studenții înmatriculați la Facultatea de Istorie și Filosofie a USM și la Facultățile de Istorie și de Filosofie ale UB, să beneficieze deprograme de masterat cu diplomă dublă.

Obiectul acestor acorduri îl reprezintă programele de master Istoria și circulația ideilor filosofice și Istorie, resurse culturale și patrimoniu în societatea contemporană de la UB și Managementul patrimoniului cultural și Filosofii contemporane de la USM.

Diploma_dubla_1

Documentele stipulează pregătirea specialiștilor la nivel internațional în domeniulpatrimoniului cultural și al filosofiei prin schimbul de experiență și de practică atât la nivel de studenți, cât și la nivel de cadre didactice.

În baza acordurilor în cauză,studențiiînmatriculați la aceste programe de studiivor primi, după susținerea tezei de master, două diplome: din partea USM și a UB. Studenții vor studia trei semestre în universitatea gazdă și un semestru în universitatea parteneră.

diploma_dubla_2

În fiecare an, un număr de maxim 14studenți de la fiecare instituție vor fi implicați în programele comune de masterat. Înmatricularea se va face în baza concursului de admitere, susținut de candidați în ambele universități. Studenților le vor fi asigurate cazarea gratuită și echivalarea cursurilor selectate.

Diploma_dubla_3

Finalizarea programului de masterat cu diplomă dublă se va face prin susținerea unei lucrări de disertație/teză de master, în fața unei comisii comune, conform metodologiilor proprii stabilite de fiecare instituție parteneră.Aceste programe de studii reprezintă o oportunitate pentru studenții noștri de a cunoaște alte metode de predare-învățare, de a-și lărgi accesul la sursele informaționale din universitatea parteneră și de a obține o diplomă europeană învățând acasă.

Serviciul Imagine și Relații Publice, USM