Prima promoție a diplomelor duble la Specilitatea „Audit și expertiză financiară”, ciclul II, masterat, eveniment de amploare pentru Facultatea de Științe Economice, USM

Postat 4/07/2019 in categoria Noutati

Eveniment important ce asigură promovarea excelenței academice și progresului educațional la nivel internațional este posibilitatea studenților Facultății Științe Economice, USM de a obține diplomă atât la specialitatea „Audit și Expertiză financiară”, ciclul II, masterat cât și la specialitatea „Audit și guvernanță corporativă” a Universității „Stefan cel Mare”, Suceava, România  în baza acordului interinstituțional de masterat cu diplomă dublă  Nr01/12 din13.07.2017, încheiat în baza protocolului de colaborare semnat de Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava și Universitatea de Stat din Moldova în data de 25 martie 2008, precum și a Acordului de constituire a Consorțiului Universităților din Republica Moldova – România – Ucraina încheiat în data de 1 aprilie 2011.

1_1

Susținerea tezelor absolvenților diplomelor duble la ambele specialități a avut loc în cadrul Universității de Stat din Moldova la 25 iunie 2019 în fața comisiei mixte.

2_2

Comisia mixtă a fost formată din cadre științifico-didactice din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică a Universității „Stefan cel Mare”, Suceava, România și din cadrul Facultății de Științe Economice a Universității de Stat din Moldova.

3_3

 Absolvenții primei promoții cu diplome duble, ciclul II, masterat la specialitatea: „Audit și Expertiză financiară”, Universitatea de Stat din Moldova și la specialitatea „Audit și guvernanță corporativă” a Universității „Stefan cel Mare”, Suceava au fost evaluați de comisia mixtă: co-președinte, profesor universitar, doctor Elena HLACIUC, Suceava, co-președinte Tatiana Babin, director financiar din sectorul real al economiei, Moldova, membru al comisiei: profesor, doctor habilitat,  Galina ULIAN, USM, membru: profesor, doctor habilitat, Victoria GANEA, USM, membru: conferențiar universitar, doctor, Anișoara Niculina APETRI, Suceava,  membru: conferențiar universitar, doctor, Camelia-Cătălina MIHALCIUC, Suceava, membru: conferențiar universitar, doctor, Cristina DOLGHI, USM. Zece masteranzi din cadrul  Universităţii de Stat din Moldova: Bilețchi Ana-Ioana Gheorghe, Boicu (Robu) Cristina Nichifor ,Buruiana Tamara Mihail, Buzdugan Tatiana Veaceslav, Fedotov Irina Valentin, Istrati Silvia Gheorghe, Nagnibeda Ana Victor, Plotnicu Olesea Vasile, Taran Elena Ion, Timofti Ghenadie Mihail au susţinut cu succes  tezele master , fiind apreciaţi foare înalt de membrii comisiei.

 

Decanul Facultății Științe Economice,

Profesor universitar, doctor habilitat în economie Galina ULIAN